Tre ejere på 45 dage

Tre ejere på halvanden måned skabte stor usikkerhed blandt medarbejderne på det, som i dag er et MAN Truck & Bus-værksted. Men på det mest følsomme tidspunkt besluttede ledelsen at gøre noget klogt.

På MAN Truck & Bus på Avedøre Holme i København kender de alt til forandringer. Da 2018 begyndte ejede Nyscan-koncernen lastvognsværkstedet. Med virkning fra den 15. marts opkøbte HE Jørgensen A/S alle aktierne. En lille måned senere solgte HE Jørgensen værkstedet til MAN-koncernen. Den 1. juni var det farvel til Iveco-lastbiler og goddag til busser, lastbiler og varevogne fra MAN. Det kom meget bag på alle, siger tillidsrepræsentant Theis Brenøe Husted.

- Folk blev usikre, og vi havde også nogle nyansatte, som ikke vidste, om de var en del af de nye planer.

Brug din tillidsrepræsentant

Når en virksomhed skifter ejer, gælder lov om virksomhedsoverdragelse. Hvis du arbejder på en virksomhed, der bliver virksomhedsoverdraget, skal du gå til din tillidsrepræsentant med kontaktrelaterede spørgsmål. Har du ikke en tillidsrepræsentant, skal du kontakte din lokalafdeling.

Theis Brenøe Husted og kollegerne var blevet kaldt sammen, da beskeden om overtagelsen blev givet. Efter informationsmødet sad der repræsentanter fra Nyscan og MAN i hver deres mødelokale for at svare på spørgsmål fra medarbejderne.

- Nogle blev tilbudt at fortsætte på værkstedet. Andre blev tilbudt at blive overflyttet til Nyscans værksted i Roskilde. Vi fik at vide, at vores kontrakter ville fortsætte, som de var.

Rystet i grundvolden
Da MetalMagasinet besøger MAN Truck & Bus på Avedøre Holme i midten af juni måned er det umuligt at se, at det var et Nyscan-foretagende indtil for få uger siden. Der er MAN-logoer på bilerne og på arbejdstøjet og MAN-merchandise i receptionen.

Theis Brenøe Husted fortæller, at han og kollegerne pakkede hele værkstedet ned på 14 dage. De gamle værktøjer og de gamle systemer skulle ud, og nye ting skulle ind

På ledelsesgangen er kundeservicechef Claus Jensen godt klar over, at MAN-koncernens overtagelse var en stor mundfuld.

- Som ledelse skal man anerkende, at medarbejderne bliver rystet i deres grundvold, når den her slags sker. Der var nogle omstændigheder, der gjorde, at vi overtog værkstedet ret hurtigt, og det betød, at der var et større pres end normalt på folk i en periode. Det kunne nok kun være undgået, hvis vi havde haft mere tid.

 

Folk blev usikre, og vi havde også nogle nyansatte, som ikke vidste, om de var en del af de nye planer.
Theis Brenøe Husted, tillidsrepræsentant, MAN Truck & Bus.

Etablerede kræfter
MAN-koncernens ledelse vidste, at det ville blive en stor opgave at køre det nye værksted ind og få det op i gear på bare få uger. Derfor gjorde den noget, som alle eksperter i forandringsprocesser anbefaler.

Den 1. juni blev en håndfuld ansatte fra koncernens allerede velfungerende bus- og lastvognsværksted i Greve midlertidigt overflyttet til det nye værksted på Avedøre Holme. Her hjalp de etablerede MAN-medarbejdere deres nye kolleger med at opbygge lageret, indskrive reservedele og køre computere og testere ind i værkstedet.

Tillidsrepræsentant Theis Brenøe Husted:

- Hvert mærke har sin måde at gøre tingene på. Så det har været helt kanon at få hjælp fra nogen, der kendte det hele i forvejen.