OK23: Fyldt med forbedringer for tillidsrepræsentanterne

På det private område er der omkring 1.600 Dansk Metal-tillidsrepræsentanter, som hver dag arbejder for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for kollegerne. Og med det nye forlig, har tillidsrepræsentanterne fået nye redskaber i værktøjskassen.

Ændringerne træder i kraft, hvis forliget bliver stemt hjem ved urafstemning. 

Bedre mulighed for lokale lønforhandlinger  
✔️ I den nye overenskomst er der enighed mellem arbejdsgiver og arbejdstagersiden om, at vi har en fælles interesse i at støtte op om minimallønsoverenskomst. 

Det betyder, at der skal være lokale, konstruktive lønforhandlinger. Det er altså ikke nok at tale om løn, virksomhederne er forpligtet til at indgå i reelle forhandlinger. Virksomhederne må altså ikke bare afvise lønforhandlinger. Ligesom tillidsrepræsentanten nu har ret til at få oplysninger om; nemlig virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter. 

Det giver din tillidsrepræsentant bedre kort på hånden ved de lokale lønforhandlinger, da tillidsrepræsentanten nu har de samme oplysninger at forhandle ud fra som din chef. Det betyder, at resultatet af de lokale lønforhandlinger skal afspejle virksomhedens økonomiske situation. 

Bedre mulighed for organisering
✔️ Aftalen giver tillidsrepræsentanten ret til at mødes med nye kolleger til en snak om organisering og de lokale forhold på arbejdspladsen. 

Nemmere at vælge en tillidsrepræsentant
✔️ I kan fremover vælge en tillidsrepræsentant, hvis der er 5 medarbejdere under Industriens Overenskomst på en virksomhed/i en afdeling. Tidligere skulle der være 6.
 
✔️ For Industriens Funktionæroverenskomst kan man også vælge en tillidsrepræsentant, selvom man er mindre end 5 medarbejdere i en virksomhed/afdeling, hvis det kan aftales med ledelsen.
 
✔️ Nu står der også tydeligt i overenskomsten, at valg af tillidsrepræsentant kan foregå i arbejdstiden. Dette aftales lokalt.