Vær beredt på kulde og sne

Når vinteren sætter ind, er arbejdspladsen ikke altid klar til omskiftelige vejrforhold. Det er vigtigt at sørge for, at I er klar til kulde og træk.

​Forholdene på et udendørs eller midlertidigt arbejdssted kan ændre sig pludseligt i takt med vejret. Derfor skal der være en plan klar for, hvordan man fx rydder sne og dækker af for blæst.

Alexander Baadh, medlem af Dansk Metal Hovedstadens Miljø- og Arbejdsmarkedsudvalg, olever, at virksomhederne ikke altid lever op til vinterforanstaltningerne.

Han mener derfor, at man som medarbejder kan være med til at skabe en dialog på sin arbejdsplads om, hvordan man bedst forebygger sygdom og ulykker om vinteren.

Ansvar

Bygherrens ansvar
Bygherren skal lave en plan for sikkerhed og sundhed. I den skal han beskrive, hvem der konkret har ansvaret for bl.a. snerydning, grusning og saltning i fællesområder og for vinterinddækning og opvarmning af bygningen. De enkelte entreprenører har ansvaret for deres eget arbejdsområde.

Medarbejdernes ansvar
Medarbejderne skal følge arbejdsgiverens instruktioner og bruge de hjælpe- og værnemidler, arbejdsgiveren stiller til rådighed. Ikke mindst skal medarbejderne gøre arbejdslederen eller arbejdsgiveren opmærksom på, hvis vinterforanstaltningerne ikke bliver overholdt.

Hvem har ansvaret for at overholde vinterforanstaltningerne?
- Det er bygherrerne, bygeledelsen og entreprenørerne, der har ansvaret for, at vinterforanstaltningerne bliver overholdt. Det er deres ansvar at tage højde for, hvordan vejret bliver og igangsætte nogle foranstaltninger. Ved man, at et byggeri skal foregå i vintermånederne, skal de fx være klar på, hvordan der etableres en ordentlig varmeforsyning, siger Alexander Baadh.

Hvorfor er det vigtigt at overholde foranstaltningerne?
- Det handler om sikkerhed og sundhed. Er arbejdsvejene glatte på grund af sne, is eller regn, kan ansatte risikere at falde. Og er der kulde eller træk på en arbejdsplads, kan man blive stiv i hele kroppen. Hvis der bliver sørget for de rette foranstaltninger, kan man minimere medarbejdernes sygefraværsdage og spilddage som følge af vejret.

Hvad kan man som ansat gøre?
- Er du arbejdstager og konstaterer, at der fx er for koldt, der hvor du arbejder, skal du tage en snak med din arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsgiver. Jeg anbefaler, at man starter med at se, om man kan finde en løsning gennem dialog mellem medarbejdere og arbejdsgiver. Er der stadig tvivl, kan man altid ringe til Arbejdstilsynet og spørge, hvordan reglerne skal tolkes, siger Alexander Baadh.