Velkommen til OK Fakta

OK Fakta er en ny hjemmeside, hvor du kan finde nyttig viden om industriens overenskomster. Siden er for alle, som gerne vil følge med i de kommende overenskomstforhandlinger og blive klogere på, hvordan overenskomsterne bliver til.

​I foråret 2020 skal alle de store overenskomster på det private arbejdsmarked fornys.
Industrioverenskomsterne er dem, der bliver indgået forlig om først. Derfor er mange øjne også rettet mod industriens parter: CO-industri og Dansk Industri - hvornår bliver de enige om en aftale, og hvad kommer den til at indeholde?

- Vi vil gerne hjælpe alle interesserede på vej til at kende overenskomsterne bedre og forstå de forhandlinger, som ligger bag. Derfor har vi sammen med medlemsforbundene i CO-industri lanceret denne hjemmeside, og navnet OK Fakta er helt bevidst. Vi vil nemlig gerne øge vidensniveauet om overenskomsterne og gå ind i debatter om dem på et sagligt grundlag bygget på fakta, siger CO-industris formand og forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen om baggrunden for hjemmesiden.

Medlemmernes overenskomster
De egentlige forhandlinger er ikke begyndt endnu, men forberedelserne har været i gang siden begyndelsen af 2019, hvor medlemmerne har drøftet nye overenskomstkrav på deres arbejdspladser og i deres lokalafdelinger. Mange forbunds- og sektorformænd har desuden været landet rundt på adskillige møder og drøftet overenskomstkrav med medlemmerne.

Siden er kravene sendt til CO-industri, hvor de i løbet af efteråret 2019 bliver samlet i temaer og analyseret i en række udvalg, hvor der sidder repræsentanter fra medlemsforbundene. Den grundige forberedelse og inddragelse af medlemmerne er også vigtigt at få fremstillet på OK Fakta-hjemmesiden.

- Nogle kan godt have den opfattelse, at det er Claus Jensen og mig, der sidder og finder på det hele i en sen nattetime under de afsluttende forhandlinger. Sådan er det bare ikke. Medlemmerne er med hele vejen. Det er dem, der har stillet de mange krav, som vi har fået til denne overenskomstfornyelse. Og i sidste ende er det dem, der tager stilling til, om vi har nået et tilfredsstillende forlig, når de skal stemme om overenskomsterne, siger CO-industris næstformand og formand for Industrigruppen i 3F, Mads Andersen.

Industriens overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst gælder for 230.000 ansatte på omkring 6.000 danske industrivirksomheder. Parterne er på lønmodtagersiden CO-industri med ni medlemsforbund og på arbejdsgiversiden Dansk Industri.