Vigtigt at vide om arbejdsmiljø under COVID-19

Få tips til at undgå COVID-19 på jobbet, og se hvad der er arbejdsgiverens ansvar.

Ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og arbejdspladser over hele landet har ændret på det daglige arbejde for at undgå COVID-19.

Her er det vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsgiver går sammen om at skabe de bedste løsninger for medarbejderne og lige præcis den type opgaver, som I løser.

 

Det er arbejdsgiverens ansvar

 • At inddrage arbejdsmiljørepræsentanten i forebyggelse af smitte på arbejdspladsen. Det gælder både de forskellige arbejdsprocesser samt ophold i fællesarealer (kantine og omklædningsrum).
 • At planlægge og instruere jer, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Det handler bl.a. om organisering af vagtplaner, indretning af arbejdspladsen fx afskærmning samt hvor og hvornår der skal sprittes af, gøres rent og holdes afstand.
 • At I har de nødvendige værnemidler til jeres type af opgaver (adgang til håndvask, sprit, handsker og hudcreme).
 • At følge op løbende og justere efter behov. Det skal gøres sammen med arbejdsmiljørepræsentant.
Er du i tvivl, om din arbejdsgiver lever op til sit ansvar, så ring til din Metalafdeling. Vi står altid klar med rådgivning.

Det skal du selv gøre

 • Hold afstand. Hjælp også andre til at huske det. Det er okay at sige det til kollegerne.
 • Vask hænder eller sprit af.
 • Host/nys i albuen.
 • Brug nødvendige værnemidler.
 • Kom med forslag til, hvordan I kan arrangere jer bedst muligt.
 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer. Har du symptomer, der er så svage, at du føler du godt kan arbejde, kan du tale med din arbejdsgiver om muligheden for at arbejde isoleret eller hjemmefra.

Gode råd
Arbejdsgiveren skal melde klart ud, hvordan I skal forholde jer, hvis I får symptomer på COVID-19.

Det er også en god idé, at arbejdsgiver og arbejdsmiljørepræsentant forholder sig til, hvad I skal gøre, hvis flere af kollegerne får COVID-19, eller hvis en kollegas familiemedlem får COVID-19.

Husk stadig al almindelig beskyttelse og sikkerhed, som I normalt arbejder med. Det er stadig lige så vigtigt for dig og kollegerne.

Følg i øvrigt myndighedernes anvisninger, det gælder både arbejdsgiver og medarbejdere.

 

COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade

 • Tal med din læge, så du kan bevise, at dine symptomer er COVID-19.
 • Kontakt din Metalafdeling.
 • Overhold alle forholdsregler for at undgå at smitte andre.