TR Værktøjskasse

Stå stærkt i lønforhandlingen.

heroImage

Sådan forbereder du dig til lønforhandling

Her får du vores bedste råd, når du som TR, skal forhandle løn på dine og kollegerne vegne:

  1. Kollegernes opbakning er nærmest det vigtigste. Afstem ønskerne til forhandlingerne, så står du med et stærkt mandat.
  2. Lokalafdelingen giver dig kontante råd og vejledning. Både før og efter de lokale lønforhandlinger.
  3. Spørg ind til argumenter mod lønstigning, hvis virksomheden intet tilbyder. Husk, du har mulighed for at anmode om indsigt i virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter.
  4. Skriv alt ned: Hvis I laver aftaler om andet end lønkroner, så er det en god idé at få indføjet, at det er en aftale, som er indgået ved de lokale lønforhandlinger, og/eller hvis aftalen opsiges, skal den konverteres til lønkroner.
  5. Husk lærlingene! Lærlingenes løn er en mindsteløn som svendenes. Derfor er det vigtigt at huske lærlingene ved lønforhandlingerne.
  6. Indberet resultaterne. Jo flere, der indberetter, jo bedre bliver Dansk Metals lønstatistik, og jo mere troværdig bliver den op imod andre lønstatistikker.

TDC Net og Nuuday lønstatistik

Arbejder du inden for TDC Net og Nuuday, skal du være opmærksom på at de hvert år  udgiver tre forskellige lønstatistikker:

Lønstatistik fordelt på DISCOLØN-koder og anciennitet

Omfatter medarbejdere, som var ansat i hele kalenderåret i det forudgående år opgjort pr. 31. december. Denne lønstatistik er fordelt på DISCOLØN-koder og anciennitet, specificeret med antal samt nedre- og øvre kvartil, gennemsnit og median, således at statistikken er sammenlignelig med lønstatistikken fra Dansk Erhverv (DE). 

Kolonnen Løn er den faste løn, kolonnen med Løn inkl. p-tillæg er lønnen inkl. personlige tillæg, men ikke fx variable tillæg, og præstationsfremmende løndele. Kolonnen pension er den gennemsnitlige pension for ikke-tjenestemænd.

Denne statistik er velegnet ved lønsamtaler. Af hensyn anonymitet vises lønnen ikke i en specifikation, hvis der er under 10 medarbejdere, men lønnen for de pågældende indgår i sumtallene.

Lønstatistik fordelt på områder

Den omfatter medarbejdere, som var ansat i hele kalenderåret i det forudgående år opgjort pr. 31. december. Denne lønstatistik er fordelt på forretningsområder og anciennitet, specificeret med antal samt nedre- og øvre kvartil, gennemsnit og median. Kolonnen løn er den faste løn, kolonnen med løn inkl. ptillæg er lønnen incl. personlige tillæg, men ikke fx variable tillæg, og præstationsfremmende løndele. Kolonnen pension er den gennemsnitlige pension for ikke-tjenestemænd.

Lønudviklingen

Den omfatter medarbejdere, som var ansat i hele kalenderåret i det forudgående år og er opgjort pr. 31. december. Den viser lønudviklingen i året for både generelle stigninger, som stigninger ved årlige lønsamtaler samt reststigningen som sker ved fx forflyttelser og forfremmelser.  Lønbegrebet indbefatter alene lønudviklingen i den faste løn, dvs. excl. værdi af fx pension, tillæg mv.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.