Seniorudvalg Bjerringbro

Udvalgsmedlemmer

Kaj Flemming Pedersen

Formand, ​kfp@bknet.dk

Bent Boje

Næstformand, egernvej@fiberpost.dk

Inger Solveig Prisfeldt

Kasserer, iprisfeldt52@bknet.dk

Martin Aagaard

Sekretær, martinaagaard1950@gmail.com

Hans Ole Herskind Hansen

hansherskind@outlook.dk

Svend Erik Rasmussen

Suppleant, sv.lp@live.dk

VEDTÆGTER FOR METAL SENIOR KLUB BJERRINGBRO

§ 1.

Formålet med Metal seniorer er, at samle efterlønsmodtagere og pensionister af Metal Bjerringbro Silkeborg i et fagligt fællesskab som ambassadører for Metal.

§ 2.

Alle Metals efterlønsmodtagere og Metal pensionister kan blive medlem af Metal Bjerringbro Silkeborg senior klub. 

§ 3.

Metal Bjerringbro Silkeborgs seniorklub Bjerringbro, vælger sin bestyrelse blandt klubbens medlemmer.

§ 4.

Metal senior klub Bjerringbros formål er, at arrangere forskellige aktiviteter for senior klubbens medlemmer.
Metal senior klub Bjerringbro kan inviterer gæster med til klubbens aktiviteter efter eget behov og ønske.
Deltager Metal senior klub Bjerringbro i  fælles aktiviteter med senior udvalg Silkeborg skal de inviterede gæster være aftalt klubberne imellem.

§ 5.

Øverste myndighed er klubbens Generalforsamling.
Der må dog ikke vedtages noget der er i strid med Metals forbundslove, ligeledes må der ikke vedtages noget der er i strid med Metal Bjerringbro Silkeborgs generalforsamlingens beslutninger.
Der afholdes en generalforsamling om året, der indkaldes senest 8 dage før.

§ 6.

Metal senior klub Bjerringbro holder møde den første tirsdag i hver måned eller efter behov, dog ingen møde i juli.

§ 7.

Metal senior klub Bjerringbro deltager i LO arbejde lokalt og regionalt.

§ 8.

Metal Bjerringbro senior klub tildeles de midler som Metal Bjerringbro Silkeborgs bestyrelse bevilger når afdelingens budget er vedtaget.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Metal Bjerringbro Silkeborg og få en snak

8682 0644

Telefontider:

Mandag: 8.00 - 12.30
Tirsdag: 8.00 - 12.30
Onsdag: 8.00 - 12.30
Torsdag: 8.00 - 12.30 og 14.30 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.30

Du kan også skrive til: bs@danskmetal.dk
Sikker e-mail: sik-bjerringbrosilkeborg@danskmetal.dk