​​​​Forliget på det kommunale område sikrer blandt andet reallønsstigninger til de kommunalt ansatte. Læs om hovedpunkterne i aftalen her.

Overenskomstaftalen indeholder følgende elementer:

Løn: Reallønsfremgang med en lønramme på 8,1 procent over tre år. Lønforhøjelserne kommer løbende og ikke kun til sidst i perioden.

Privatlønsværn bliver afskaffet: Det betyder, at du fremover ikke bliver modregnet med 100 procent, hvis lønnen i det private stiger mindre end i det offentlige.

Reguleringsordning: Vi får genindført den gamle 80/80-procentsordning. Den betyder, at hvis lønnen i det offentlige er lavere eller højere end i det private, bliver den reguleret henholdsvis op eller ned med 80 procent.

Seniorordning: Arbejdsgiverne frafaldt deres krav om at udskyde seniorordningen til 5 år før den til enhver tid gældende pensionsalder. Den nuværende seniorordning fortsætter derfor og er fortsat gældende fra 60 år.