​​​​​Forliget på det statslige område sikrer blandt andet reallønsstigninger til de statsligt ansatte. Læs om hovedpunkterne i aftalen.

Overenskomstaftalen indeholder følgende elementer:

Løn: Reallønsfremgang med en lønramme på 8,1 procent over tre år. Lønforhøjelserne kommer løbende og ikke kun til sidst i perioden.

Privatlønsværn bliver afskaffet: Det betyder, at du fremover ikke bliver modregnet med 100 procent, hvis lønnen i det private stiger mindre end i det offentlige.

Reguleringsordning: Vi får genindført den gamle 80/80-procentsordning. Den betyder, at hvis lønnen i det offentlige er lavere eller højere end i det private, bliver den reguleret henholdsvis op eller ned med 80 procent.

Spisepause: Den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Det betyder, at eventuelle ændringer i spisepausen fremover kun kan ske ved forhandlinger om overenskomsten.

Elever og lærlinge: Elever og lærlinge i staten får en lønstigning, så de kommer på niveau med det private. Lønnen kan dog maksimalt stige med 20 procent.

Arbejdstid for undervisere: Der bliver nedsat en kommission på det kommunale område, der skal undersøge grundlaget for forhandlingerne om en ny aftale om lærernes arbejdstid. Denne kommer også til at omfatte underviserne i staten.

Frivillige aftaler: Mulighed for at indgå individuelle aftaler om 42 timers arbejdsuge. Aftalen er frivillig, og tillidsrepræsentanten skal orienteres.