Kære seniorer i Dansk Metal.

Igen i 2023 laver vi seniorhøjskole på Metalskolen i Jørlunde for dig og din eventuelle ledsager.

SeniorHøjskolen foregår fra mandag til torsdag i uge 26, 2023. Vi starter med frokost kl. 12.00 om mandagen og slutter med frokost kl. 12.00 om torsdagen.

Vi er i fuld gang med at planlægge et godt program for dagene.

SeniorHøjskolen afholdes under ledelse af Thorkild Jensen og Ejvind Heinecke.