​Dansk Metal har sammen med den øvrige fagbevægelse, arbejdsgiverorganisationerne og regeringen styrket mulighederne for lønkompensation for virksomheder, der er ramt af corona-pandemien. Det er sket i en ny aftale af 30. marts om lønkompensation.

Den oprindelige aftale mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen blev indgået den 14. marts for at sørge for, at virksomhederne ikke blev nødt til at fyre deres medarbejdere, når de lukkede ned på grund af corona-pandemien.

Den nye trepartsaftale betyder, at de tidligere maksimale satser, som var 23.000 kr. for funktionærer og 26.000 kr. for timelønnede, nu begge er blevet forhøjet til maksimalt 30.000 kroner om måneden.

Konkret betyder det, at staten finansierer 75 procent af lønnen til funktionærer, og 90 procent af de timeansattes løn, når virksomheden gør brug af ordningen og sender sine ansatte hjem uden opgaver.

Den styrkede midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

De over 11.000 virksomheder, der i slutningen af marts allerede har søgt kompensation til deres ansatte er også omfattet af den nye, styrkede aftale.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid tage kontakt til din afdeling per mail eller telefon.


Klik her, hvis du vil gå mere i dybden hos Finansministeriet.