Dansk Metal er sat i verden for vores medlemmer. Vores kerneopgave er først og fremmest at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og hjælpe medlemmerne gennem hele deres arbejdsliv. Nu tager Dansk Metal skridtet videre for at tilbyde endnu mere værdi for medlemskabet og gennem hele livet.

Dansk Metal bygger nemlig nye boliger i København. Det bliver til studie- og kollegieboliger, samt lejligheder, hvor medlemmer af Dansk Metal har førsteret til at leje. Det giver værdi i hele livets cyklus – lige fra ungdomsboligen til lærlinge og den større lejlighed til familien til den lidt mindre lejlighed til at nyde seniortilværelsen. Boligerne bliver tæt på natur, vand og metro som kan tage dig direkte ind til indre by på kort tid. 


Med lejlighederne genoptager Dansk Metal en gammel og stolt tradition for at være der for sine medlemmer i alle aspekter af livet. I start 1920’erne var det normalen, at fagforeninger udlejede boliger til sine medlemmer for at kunne gøre det til fordelagtige priser og hjælpe dem med at bo tæt på deres arbejde. Den stolte tradition genoptager Dansk Metal nu. 

Som fagforening ønsker vi at være noget særligt for medlemmerne, først og fremmest fagligt og arbejdsmæssigt, men også i andre aspekter af livet. Her passer de nye boliger godt ind. Det er nærmest umuligt at komme ind på det københavnske boligmarked, hvis ikke man har været skrevet op til en lejebolig siden barnsben. Derfor er de nye boliger først og fremmest reserveret til medlemmer af Dansk Metal og dernæst til børn og børnebørn af medlemmer af Dansk Metal. 

De nye boliger bliver bygget i Sydhavnen i København ved Dansk Metals forbundshus. Boligerne bliver bygget med tydelige referencer til det historiske industri- og arbejderkvarter i området. Tagene bliver med takker, som vi kender det fra gamle fabrikstag, og forskellige slags metal vil også indgå i byggeriet. På den måde bliver der bygget en fin bro mellem det nuværende byggeri og forskellige tiders anvendelse af området.  

 

 

Derudover bygges det hele ud fra Dansk Metals grundværdier. Det betyder, at lærlingeansvar, ordentlige danske produkter og leverandører med overenskomster er bærende for projektet. 

Sidst, men ikke mindst, sikrer byggeriet værdi for medlemskronerne. Som en medlemsorganisation skal Dansk Metal altid sikre det bedst mulige afkast til medlemmerne. Denne investering giver først og fremmest stor værdi for medlemmerne, men den sikrer også forbundets økonomi til fremadrettet at udøve den allervigtigste kerneopgave: at hjælpe og sikre medlemmerne de bedste vilkår i deres arbejdsliv.

Det bliver medlemmer af Dansk Metal som får førsteprioritet til at leje boligerne. Dernæst får medlemmers børn og børnebørn muligheden.