Arbejdsmiljøregler om arbejdstid

Begrænsningerne i arbejdstid skal beskytte din sikkerhed og sundhed

heroImage

Din arbejdstid er bl.a. begrænset af regler om:

  • Daglig hvileperiode – mindst 11 timer i sammenhæng
  • Pauser – mindst 10 minutter i løbet af arbejdsdagen
  • Ugentlig fridøgn – mindst 35 timer
  • Maksimal ugentlig arbejdstid – 37 timer ifølge din overenskomst, og 48 timer ifølge lov om arbejdstid
  • Natarbejde – maksimalt 8 timer hver nat og maksimalt 34 timer om ugen ifølge din overenskomst

Vi gennemgår de enkelte regler her på hjemmesiden, men i korthed går de ud på at:

Du skal have 11 timers sammenhængende hvile

Indenfor hver 24 timers periode skal du have haft 11 timers sammenhængende hvile. Det er den såkaldte 11-timers regel. Det betyder at på et hvilket som helst tidspunkt hvor du går hjem fra arbejde, skal du indenfor de foregående 24 timer have haft 11 timers sammenhængende hvile.

Sådan skal du have pauser

Hvis du arbejder længere end 6 timer på en arbejdsdag har du ret til en tilstrækkelig lang pause. Pausen er på mindst 10 minutter, hvis du er dækket af Industriens Overenskomst.

Pauser er typisk fastlagt i en lokalaftale eller følger en kutyme på den enkelte arbejdsplads.

Du skal have et fridøgn om ugen

Du skal mindst have fri et døgn om ugen og fridøgnene må højest ligge 6 døgn fra hinanden. Du skal have din daglige hvileperiode på 11 timers sammenhængende hvile i forlængelse af dit fridøgn, så du har fri i mindst 35 timer i træk.

Så meget må du arbejde om ugen

Du må højest arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit over en 4 måneders periode inkl. overarbejde.

Du skal trække perioder med betalt ferie og perioder med fravær pga. sygdom fra regnestykket når du beregner dit gennemsnittet.

Din overenskomst har som reglen også regler om yderligere begrænsninger af din ugentlige arbejdstid.

Så længe må du arbejde om natten

Hvis du er natarbejder må du ikke arbejde længere end 8 timer i gennemsnit om natten inden for hver 24 timer. Du skal beregne gennemsnittet over en periode på 4 måneder.

Du skal trække dit ugentlige fridøgn fra inden du laver beregningen.

En natarbejder er en lønmodtager, der normalt arbejder mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller som arbejder om natten i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Natperioden er fra kl. 22.00 til kl. 05.00.

Der er typisk yderligere regler i din overenskomst om natarbejde.

Hold styr på din arbejdstid

Din arbejdstid skal registreres

Arbejdsgiveren skal have et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstids-registrerings-system, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelte lønmodtager.

Det er for at sikre at arbejdsgiveren overholder reglerne om daglig og ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den enkelte lønmodtager har adgang til egne oplysninger i arbejdstids-registrerings-systemet.

Hvor står det?

  • Lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter § 4b

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.