Om Dansk Metal

Læs om vores opgaver, medlemmer, organisation, ledige job, årsregnskaber, sponsorater og Sydporten.

heroImage

Vi kender dig og dit fag

I Dansk Metal arbejder vi for at sikre vores medlemmer et godt arbejdsliv – hele livet: Helt fra begyndelsen på erhvervsskolen til man som senior trækker sig tilbage. Vores fokus er at forbedre vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår og hjælpe ledige tilbage i job. 

Vi er organiseret sådan, at medlemmerne kan bruge os lokalt – ude hvor arbejdslivet leves. Lokalafdelingen kender det lokale erhvervsliv. Det, tror vi på, giver den bedste hjælp og rådgivning.​

Dansk Metal løser mange opgaver:

Fagretslige sager

Dansk Metal har medlemmernes ryg, hvis de fx ikke har fået den løn, de er berettiget til, har fået en arbejdsskade eller er blevet fyret uretmæssigt.

Langt de fleste sager løser vi direkte med medlemmets arbejdsgiver. Andre fører vi i det fagretlige system. Hvis det er nødvendigt, tager vi sagen helt til Højesteret.

Medlemsservice

Dansk Metals medlemmer kan altid benytte sig af en række unikke medlemstilbud, som fx LønTjek, KontraktTjek, UddannelsesService, JobService og JobStarter.

Vi hjælper både lokalt og digitalt.

Overenskomster

En af Dansk Metals vigtigste opgaver er at forhandle og indgå overenskomster.

Overenskomsterne sikrer gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne. Og de giver individuelle valgmuligheder, fx i form af Fritvalgs Lønkonto og ret til selvvalgt efteruddannelse.

Uddannelse af tillidsvalgte

Uddannelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er helt centralt for Dansk Metal. I hverdagen repræsenterer de tillidsvalgte Dansk Metal ude på arbejdspladserne. De sikrer kollegerne et godt arbejdsmiljø, god trivsel, et fair lønniveau, og at de overenskomstmæssige rettigheder bliver overholdt.

Jobformidling

Både ledige og medlemmer i job kan bruge Metal JobService, der er specialiseret jobformidling inden for Dansk Metals brancher.

Dansk Metal er den bedste jobformidler på metalområdet på grund af vores indgående kendskab til brancherne og til de lokale virksomheder.

A-kasse

Metal A-kasse yder personlig og professionel service til ledige medlemmer.

Metal A-kasse har et indgående kendskab til medlemmernes brancher. Derfor kan vi give medlemmerne målrettet vejledning om fx kurser, der kan føre til arbejde. Ledige medlemmer kan også med fordel tilmelde sig Metal JobService.

Arbejdsmiljø

Alle skal have et godt og sikkert arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 
Derfor sidder Dansk Metal med i alle relevante fora, hvor arbejdsmiljø i Danmark er på dagsordenen. Er skaden sket, hjælper vi også med at håndtere arbejdsskadesager for medlemmerne.

Uddannelsesudvikling

Dansk Metal samarbejder med skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere om at udvikle nye uddannelser på Dansk Metals område og samtidig holde nuværende uddannelser opdaterede.

Uddannelserne skal give medlemmerne de bedste muligheder for job – og virksomhederne de bedste medarbejdere.

Politisk arbejde

Dansk Metal arbejder politisk for at påvirke og skabe et arbejdsmarked i verdensklasse i Danmark.

Vi bliver enten inviteret eller åbner selv dørene til alle de fora, hvor politikere og beslutningstagere mødes. Og vi bliver heldigvis lyttet til! 

Læs om hvorfor Dansk Metal mener, at et stærkt Produktionsdanmark gavner os alle

Internationalt arbejde

Dansk Metal er medlem af en række internationale faglige organisationer. Her samarbejder vi for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere i Norden, Europa og på globalt plan.

Vi arbejder også internationalt for at påvirke beslutninger i EU og andre internationale organisationer.


Fakta om medlemmer

Dansk Metal er fagforening og a-kasse for lønmodtagere, der arbejder med håndværk, teknik, mekanik og it:

Medlemstal:

 • 105.000 medlemmer
 • Heraf 9.100 elever og lærlinge

For at blive medlem, skal du have gennemført en af de mere end 73 erhvervsuddannelser, der hører under forbundets organisationsområde. Medlemmerne arbejder typisk med:

 • Konstruktioner i jern og stål
 • Maskinteknisk
 • Automekanik
 • Teleteknisk
 • Svagstrøm
 • Skibsbygning
 • Stærkstrøm
 • Bygge og anlæg
 • Blik og VVS
 • Finmekanik.

Afspil video

Det er ikke lige meget, hvad man kommer ud af, og hvilken historie man står på

Det Dansk Metal, du ser i dag, er formet af historien – opstået i en tid i 1888, hvor det var særligt nødvendigt at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår for ansatte på arbejdsmarkedet, og ud fra en tro på, at når vi er mange nok, så har vi musklerne til at skabe nødvendige forandringer.

Det fundament står vi fortsat på i Dansk Metal. 


Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.