Om Dansk Metal

Læs om vores opgaver, medlemmer, organisation, ledige job, årsregnskaber, sponsorater og Sydporten.

heroImage

Vi kender dig og dit fag

I Dansk Metal arbejder vi for at sikre vores medlemmer et godt arbejdsliv – hele livet. Helt fra begyndelsen på erhvervsskolen over et aktivt arbejdsliv, til man som senior går på pension. Vores fokus er at forbedre vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår og hjælpe ledige tilbage i job. 

Vores medlemmer kan bruge os lokalt – ude hvor arbejdslivet leves. Lokalafdelingen kender de lokale arbejdspladser. Det, tror vi på, giver den bedste hjælp og rådgivning.​

Dansk Metal løser mange opgaver:

Fagretslige sager

Dansk Metal har medlemmernes ryg, hvis de fx ikke har fået den løn, de er berettiget til. Har fået en arbejdsskade eller er blevet fyret uberettiget.

Langt de fleste sager løser vi direkte med arbejdsgiveren. Andre fører vi i det fagretlige system. Hvis det er nødvendigt, tager vi sagen helt til Højesteret.

Medlemsservice

Dansk Metals medlemmer kan altid benytte en række unikke medlemstilbud, som fx LønTjek, KontraktTjek, UddannelsesService, JobService og JobStarter.

Vi hjælper både lokalt og digitalt.

Overenskomster

En af Dansk Metals vigtigste opgaver er at forhandle og indgå overenskomster.

Overenskomster sikrer gode løn- og arbejdsvilkår for medlemmer. Og de giver individuelle valgmuligheder, fx i form af Fritvalgs Lønkonto og ret til selvvalgt efteruddannelse.

Uddannelse af tillidsvalgte

Uddannelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er helt centralt for Dansk Metal. I hverdagen repræsenterer de tillidsvalgte Dansk Metal på arbejdspladser. De sikrer kollegerne et godt arbejdsmiljø, god trivsel, en fair løn, og at de overenskomstmæssige rettigheder bliver overholdt.

Jobformidling

Både ledige og medlemmer i job kan bruge Metal JobService, der er specialiseret jobformidling inden for Dansk Metals brancher.

Dansk Metal er den bedste jobformidler. Vi har nemlig et indgående kendskab til brancher og til de lokale virksomheder.

A-kasse

Metal A-kasse yder personlig og professionel service til ledige medlemmer.

Metal A-kasse har et indgående kendskab til medlemmernes brancher. Derfor kan vi give medlemmerne målrettet vejledning om fx kurser, der kan føre til arbejde. Ledige medlemmer kan også med fordel tilmelde sig Metal JobService.

Arbejdsmiljø

Alle skal have et godt og sikkert arbejdsmiljø.
Derfor sidder Dansk Metal med i alle relevante fora, hvor arbejdsmiljø i Danmark er på dagsordenen. Er skaden sket, hjælper vi også med at håndtere arbejdsskadesager for medlemmerne.

Uddannelser

Dansk Metal samarbejder med skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere om at udvikle nye uddannelser på Dansk Metals område. Samtidig skal nuværende uddannelser løbende opdateres.

Uddannelse skal give medlemmerne de bedste muligheder for job – og virksomheder de bedste medarbejdere.

Politisk arbejde

Dansk Metal arbejder politisk for at påvirke og skabe et arbejdsmarked i verdensklasse i Danmark.

Vi bliver enten inviteret eller åbner selv dørene til alle de fora, hvor politikere og beslutningstagere mødes. Og vi bliver heldigvis lyttet til! 

Læs om hvorfor Dansk Metal mener, at et stærkt Produktionsdanmark gavner os alle

Internationalt arbejde

Dansk Metal er medlem af en række internationale faglige organisationer. Her samarbejder vi for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for medarbejdere i Norden, Europa og på globalt plan.

Vi arbejder også internationalt for at påvirke beslutninger i EU og andre internationale organisationer.


Et fotografi af en kontorgang på Forbundshusets fjerde sal.

Job i Dansk Metal

Se ledige job i Dansk Metals forbundshus, Kontaktcenter og Metalskolen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Fakta om medlemmer

Dansk Metal er fagforening og a-kasse for lønmodtagere, der arbejder med håndværk, teknik, mekanik og it:

Medlemstal:

 • 105.000 medlemmer
 • Heraf 9.100 elever og lærlinge

For at blive medlem, skal du have gennemført en af de mere end 73 erhvervsuddannelser, der hører under forbundets organisationsområde.

Medlemmer arbejder typisk med:

 • Konstruktioner i jern og stål
 • Maskinteknisk
 • Automekanik
 • Teleteknisk
 • Svagstrøm
 • Skibsbygning
 • Stærkstrøm
 • Bygge og anlæg
 • Blik og VVS
 • Finmekanik.

Afspil video

Vores historie betyder alt. Og det er den erfaring, vi bygger videre på

Det Dansk Metal, du ser i dag, er formet af historien. I 1888 var det særligt nødvendigt at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår. Dengang som nu, har vi en tro på, at når vi er mange nok, så har vi muskler. Og styrke til at skabe nødvendige forandringer.

Det fundament står vi fortsat på i Dansk Metal. 


Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.