Pauser

Dine rettigheder i forhold til at holde pause.

heroImage

Mindst 10 minutter ved arbejde over 6 timer

Spørgsmålet om pauser ved arbejde er typisk fastlagt i en lokalaftale. På land findes de generelle bestemmelser i din overenskomst og i den såkaldte lov om arbejdstid.

Pauselægning aftales lokalt. Såfremt den daglige arbejdstid overstiger 6 timer, kan hver af de lokale parter kræve, at der på normale arbejdsdage holdes en pause. Ingen pause kan være af mindre end 10 minutters varighed.

Pause skal have et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedet normale regler for lægning af arbejdstiden.

Når I drøfter, hvordan pausen (-erne) skal skal lægges bør I altså sigte efter at pausen (-erne) sikre at medarbejderne faktisk får hvil, som mindsker risikoen for, at de bliver for trætte i løbet af arbejdsdagen eller for at de bliver sultne. Det taler for at, hvis der er tale om én pause som skal bruges til at spise frokost, at den lægges nogenlunde midt i den enkelte medarbejders arbejdsdag, hvis der er tale om en normal arbejdsdag på omkring 7 timer.

Hvor står det?

  • Industriens Overenskomst § 9
  • Industriens Overenskomst  bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv
  • Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet

 

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.