Bortvisning, fritstilling og uberettiget opsigelse

Er du blevet bortvist, fritstillet eller uberettiget opsagt, kan du her få svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål.

heroImage

Uberettiget opsigelse

 • Hvis du er blevet fyret og mener, at begrundelsen er urimelig eller usand, skal du straks tale med din tillidsrepræsentant eller din lokalafdeling
 • Der skal normalt protesteres over for din arbejdsgiver inden for 14 dage efter opsigelsen, hvis der skal rejses sag.
 • I nogle tilfælde kan der være regler om endnu kortere tid til protest.
 • Loven beskytter dig mod fyring på baggrund af forskelsbehandling mht. hudfarve, religion, seksuel orientering, alder osv.
 • Loven beskytter dig også imod opsigelse i forbindelse med barselsorlov.

Bortvisning

 • ​Der skal en meget god grund til at bortvise dig fra din arbejdsplads. Hvis det sker, skal du straks kontakte din lokalafdeling og få hjælp.
 • Hvis du er blevet bortvist, ophører dit ansættelsesforhold med det samme, og du får ikke længere løn.
 • Hvis bortvisningen er urimelig, kan din tillidsrepræsentant eller Dansk Metal hjælpe dig i det videre forløb.
 • ​En bortvisning kan i første omgang ske mundtligt. Sørg dog for at få en skriftlig begrundelse, da den er vigtig for din mulighed for at få dagpenge, og hvis du eventuelt vil køre en sag imod din arbejdsgiver angående urimelig bortvisning.

Fritstillet

 • ​Hvis du er blevet opsagt og fritstillet, gælder der specifikke regler for afholdelse af ferie i opsigelses- og fritstillingsperioden.
 • ​Hvis du bliver opsagt og fritstillet, så kan din ferie som udgangspunkt ikke betragtes som afholdt i opsigelses- og fritstillingsperioden, medmindre du har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde, efter lovens almindelige frister for varsling af ferie er udløbet.
 • ​Hvis din tidligere arbejdsgiver i fritstillingsperioden ikke kan modregne løn fra en ny arbejdsgiver i din løn, så kan ferien betragtes som afviklet i perioden.
 • ​Hvis du er funktionær eller ansat i en funktionærlignende stilling, så kan modregning af løn fra en ny arbejdsgiver først ske, hvis fritstillingsperioden er længere end 3 måneder.
 • Eksempel: Du opsiges og fritstilles den 31. maj og begynder i et nyt job den 1. september, hvor du ikke afholder ferie i opsigelses- og fritstillingsperioden. Der kan foretages modregning fra den 1. september, men hovedferien kan ikke betragtes som afholdt, og du skal derfor have feriepengene for hovedferien. Hvis der omvendt ikke kan modregnes, kan hovedferien betragtes som afholdt.

Kontakt din lokalafdeling

Din lokalafdeling er klar til at hjælpe dig, hvis du er bliver bortvist, fritstillet eller udsat for uberettiget opsigelse.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.