Kunde- og konkurrence­klausuler

Hvor længe gælder konkurrenceklausuler, og hvilken ret har du til kompensation i opsigelsesperioden? Her finder du svar på dine spørgsmål om kunde- og konkurrenceklausuler.

heroImage

Hvad er en kundeklausul?

En kundeklausul er en aftale i ansættelseskontrakten om, at du efter ansættelsens ophør ikke må blive ansat hos din arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser.

Hvad er en konkurrenceklausul?

​En konkurrenceklausul er en aftale i ansættelseskontrakten om, at du efter ansættelsens ophør ikke må blive ansat i en konkurrerende virksomhed eller starte selvstændig virksomhed op, der tilbyder de samme ydelser.

Hvorfor er konkurrenceklausuler et problem?

Konkurrenceklausuler påvirker dine fremtidige jobmuligheder og din værdi på arbejdsmarkedet. Samtidig kan klausulen gøre det sværere at opnå lønforhøjelse, da du har begrænsede muligheder for at søge andre jobs, hvor du bruger din faglige viden og brancheindsigt.

Skal jeg underskrive en kunde- eller konkurrenceklausul?

​Hvis det er muligt, skal du undgå det. Det kan dog være afgørende for, om du får jobbet eller ej – i så fald handler det om at begrænse skadens omfang.

Det kan fx gøres ved at klausulen kun gælder i 6 måneder efter fratrædelsen eller at området, der anses for konkurrerende, er indskrænket.

Hvor længe gælder konkurrenceklausulen?

​Hvis din ansættelse har varet 3 måneder eller mindre, gælder en konkurrenceklausul slet ikke.

Hvis din ansættelse har varet 6 måneder eller mindre, kan klausulen højest gælde i 6 måneder efter fratrædelsen.

Har du været ansat i mere end 6 måneder, gælder klausulen i det tidsrum, der er aftalt i din ansættelseskontrakt.

Har jeg ret til kompensation i opsigelsesperioden?

Er du ansat som funktionær, skal din arbejdsgiver betale dig kompensation i hele perioden efter din fratrædelse, hvor konkurrenceklausulen er gældende.

Er du ikke funktionær, afhænger din ret til kompensation af aftalen, der er indgået i din ansættelseskontrakt.

Hvordan udbetales kompensation efter fratrædelse?

​Kompensationen betales løbende i hele den periode, klausulen er gældende, dvs. efter fratrædelsen. Kompensationen skal som minimum være 50 pct. af din løn på fratrædelsestidspunktet.

Kompensationen for de første 3 måneder skal udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelsen. Herudover betales kompensationen månedsvis.

Hvis du som funktionær tager andet passende arbejde i klausulperioden, modregnes din løn fra dette arbejde i kompensationsbeløbet. Dette gælder dog ikke engangsbeløbet.

Kan min arbejdsgiver opsige konkurrenceklausulen?

​Ja. Arbejdsgiveren kan opsige en aftalt konkurrenceklausul med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis du som funktionær fratræder senest 6 måneder efter, at klausulen er blevet opsagt, har du ret til engangsbeløbet for de første 3 måneder.

Kan kompensationsbeløbet bortfalde?

​Ja. Kompensationsbeløbet bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist funktionæren. I dette tilfælde er du som funktionær stadig bundet af klausulens forpligtigelser.

Kan jeg miste min ret til kompensation?

​Ja. Kompensationsbeløbet bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist dig, eller du har overtrådt klausulens forpligtigelser.

I begge tilfælde er du fortsat bundet af klausulen, selvom du ikke længere modtager kompensation.

Kontakt din lokalafdeling

Din lokalafdeling kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om kunde- og konkurrenceklausuler.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.