Sikkerhedskrav, når du arbejder med teknik

Farlige maskiner

Sikkerhed når du arbejder med værktøj og maskiner.

heroImage

Læs om krav til afskærmning og håndtag på vinkelslibere

Beskyttelsesskærm skal være påmonteret vinkelslibere ved drift. Hvis det af tekniske årsager ikke er muligt at anvende beskyttelsesskærm, skal du bruge både hjelm og visir.

Husk også at:

  • Støttehåndtag skal være monteret, og der holdes om maskinen med begge hænder
  • Anvisningerne fra leverandør af vinkelsliberen skal følges. De fremgår som oftest af vinkelsliberens brugsanvisning, som typisk kan findes på internettet. Heraf vil det fremgå, at der skal anvendes afskærmning og to-håndsgreb
  • Vinkelslibere må kun sælges i Danmark og i EU, hvis de opfylder en række standarder. Det er derfor, de er CE-mærket. De pågældende standarder fremgår som regel af vinkelslibernes brugsanvisning. 
  • Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed
  • Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.

HUSK: Både du og din arbejdsgiver kan straffes for at fjerne eller tilsidesætte sikkerheden

Sager om ansattes og arbejdslederes grove og selvstændige overtrædelser af materielle regler kan afgøres ved administrativt bødeforelæg, når handlingen eller undladelsen, der udgør overtrædelsen, er foretaget af den pågældende på et eller flere af følgende områder:
Undladelse af at anvende beskyttelsesudstyr eller andre beskyttelsesforanstaltninger, fx ved, at det sættes ud af funktion, afmonteres eller på anden måde ikke anvendes, herunder sikkerhedsanordninger, der bliver afbrudt, ændret eller flyttet, eller ikke bliver sat på plads.

Har jeg krav på øjenværn med styrke, hvis jeg bruger briller?

Selvom hverken arbejdsmiljøloven eller overenskomsterne endnu indeholder bestemmelser om, at arbejdsgiveren skal stille øjenværn med styrke til rådighed for medarbejdere, som bruger briller og fx svejser, så er sådanne ordninger udbredt indenfor industrien.

Virksomhederne indgår bl.a. aftaler gennem Dansk Erhvervsoptik.

På de virksomheder, hvor der ikke stilles sikkerhedsbriller eller svejsebriller med styrke til rådighed, må medarbejderne bruge sikkerhedsbriller eller svejseskærm udenpå deres personlige briller. Det stiller imidlertid nogle skærpede krav til øjenværnet, som arbejdsgiveren skal opfylde.

”Øjenværn må ikke begrænse synsfeltet eller sløre udsynet, så der opstår risiko for ulykker, eller medføre, at arbejdet må udføres i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.” Det gælder også for medarbejdere, som bruger briller inden under øjenværnet.

”Hvis brugeren har behov for at anvende synskorrigerende briller, skal øjenværnet være stort nok til, at der er plads til brillerne, eller man kan bruge øjenværn med korrigerende linser.”

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om øjenværn.

Vejledningen har hjemmel i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler, som bl.a. fastslår:

”§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de personlige værnemidler, der anvendes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler.

Stk. 2. Endvidere skal arbejdsgiveren sørge for, at de anvendte personlige værnemidler til enhver tid:

1) yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener

2) ikke forringer eventuelle korrigerende hjælpemidler for fx syn og hørelse

3) passer til brugeren, om fornødent efter tilpasning

4) er egnede til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet

5) vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og den ansattes helbred.

Stk. 3. Såfremt det på grund af flere risici er påkrævet samtidig at bære flere personlige værnemidler, skal disse kunne kombineres, uden at de mister deres virkning i forhold til hver enkel risiko.”

Hvis en medarbejder får ødelagt eller slidt sine egne briller ved arbejdet for en arbejdsgiver fx sine egne sikkerhedsbriller med styrke, så kan man få tilskud til nye briller gennem arbejdsgiverens forsikringsselskab. Sådanne sager skal anmeldes til AES.

Hvis en medarbejder selv anskaffer sig fx et par svejsebrille med styrke og bruger dem på arbejde, har arbejdsgiveren sparet udgiften til svejsebriller for den pågældende ansatte. I de tilfælde virker det kun rimeligt, at arbejdsgiveren i det mindste giver et tilskud til nye synskorrigerende svejsebriller. Arbejdsgiveren skal under alle omstændigheder stille personlige svejsebriller til rådighed. Det fremgår af bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.