Få overblik

Køle- og smøremidler

Ventilation og filtre skal efterses.

heroImage

Typiske kemiske stoffer i køle- og smøremidler og deres farlighed

Den kemiske sammensætning af det enkelte køle- og smøremiddel fremgår af leverandørens sikkerhedsdatablad. Men det det vil typisk være:

Mineralolier: indgår især i ældre typer køle- og smøremidler.

Estre: erstatte i stadig stigende grad de ældre typer køle- og smøremidler.

Opløsningsmidler: tilsættes ind i mellem for at fortynde køle- og smøremidlet.

Antioxidanter: Tilsættes for at forhindre olien i at oxidere og bryde ned.

Andre tilsætningsstoffer: som fx rustbeskyttelse og konserveringsmidler.

 

Køle- og smøremidlers farlighed

Hudirritation: hudkontakt med nogle køle- og smøremidler kan give eksem med rødme, kløe og undertiden blærer.

Åndedrætsproblemer: Indånding af aerosoler (væske tåger) eller dampe fra opvarmede kølemidler kan give åndedrætsproblemer fx astma bl.a. fordi nogle af dem indeholder konserveringsmidler der kan afgive formaldehyd der er allergifremkaldende.

Kræftrisiko: Langvarig eksponering for visse mineralolier, især hvis de er meget forurenede, er mistænkt for at øge risikoen for hud- og lungekræft.

Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med køle- og smøremidler

Substituér farlige køle- og smøremidler

Nogle køle- og smøremidler kan skade både helbredet og miljøet. De bør erstattes med mindre skadelige produkter.

 1. Undersøg køle- og smøremidlerne farlighed

  • I kan finde oplysninger om hvor farlige jeres produkter er fra faremærkningen, som sidder på produktets etikette og fra oplysningerne på leverandørens sikkerhedsdatablad.
 2. Find alternative produkter

  • Spørg jeres leverandører om de har mindre farlige produkter. I kan også søge på internettet. Leverandører af mindre farlige køle- og smøremidler markedsfører sig nogen gange på det. Men tjek deres sikkerhedsdatablade før I tester om et nyt produkt virker hos jer.
 3. Tjek jeres sikkerhedsforanstaltninger ved det nye produkt

  • Selvom I har fundet et mindre skadeligt produkt, vil der ofte være sikkerhedsforanstaltninger som I skal følge. Hvis leverandørens sikkerhedsdatablad ikke giver præcise oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger, så spørg en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

 

Brug udsugning og ventilation

 • Der opstår som reglen aerosoler (væske tåger) og oliedampe når der bruges køle- og smøremidler ved arbejde med hurtigtgående værktøj. Derfor er de fleste lukkede maskiner forsynet med udsugning. Der skal der også bruges ved drejebænke, som ikke er indbyggede. 

Ventilationsanlæg skal efterses, og dette skal du være opmærksom på, når oliefiltrene efterses:

  • Følg leverandørens anvisninger for eftersyn og vedligehold - dem finder I ofte i anlæggets brugsanvisning. Det er en god idé at lave en serviceaftale med leverandøren, så undgår I mange overraskelser.
  • Ventilationsanlægget for køle- og smøremidler bør gennemgås jævnligt - fx to gange om året eller én gang om måneden, hvis det kører døgnet rundt
  • Hvis anlæggets alarm går i gang, skal det også efterses
  • Olietågefiltre skal efterses og renses. Gør det fx hver uge

Trykluftpistoler bruges ofte til at blæse emnerne tørre når de tages ud og lægges væk. Det danner aerosoler som operatøren og andre i nærheden indånder. Det kan man få lungeskader af. Sæt længere dyser på pistolerne og blæs dem tørre inde i maskinen mens udsugningen kører, hvis I ikke kan undvære pistolerne. 

Hvis udsugningen ikke tager alle væske tågerne skal der også anvendes rumventilation, så andre andre i området ikke udsættes for forureningen. Få råd fra en ventilationsekspert. Olietåger er ofte tungere end luft og derfor er det ikke sikkert at udsugning i loftet kan fange tågerne.

Brug de korrekte personlige værnemidler

 • Masker: Hvis udsugningen ikke tager alle aerosolerne skal I bruge åndedrætsværn, som beskytter jer mod indånding. Spørg en troværdig leverandør eller producent af åndedrætsværn om de har masker som beskytter mod væske tåger fra jeres køle-smøremidler, men spørg også hvor længe beskyttelsen holder.
 • Handsker beskytter jer mod eksem på hænder arme. Men handskerne skal kunne modstå kemikalierne i jeres køle- og smøremidler og de skal passe til jeres arbejde. Spørg leverandøren af køle- smøremidlet, hvilke handsker I skal bruge eller spørg en troværdig handskeleverandør.

 • Arbejdstøj: Hvis arbejdstøjet bliver forureneret med olierne, kan det være nødvendigt at bruge olieafvisende forklæde eller lignende for at undgå, at olien tænger igennem til huden.
 • Sikkerhedsbriller: Hvis der er fare for at I kan få stænk eller olie tåger i ansigtet er der god grund til at bruge sikkerhedsbriller eller visir. Dem der i forvejen bruger briller vil have gavn af synskorrigerende sikkerhedsbriller, så de ikke skal have sikkerhedsbriller udenpå egne briller.

Vejledning om køle- og smøremidler

Branchearbejdsmiljørådet for industrien har udgivet en meget grundig vejledning om køle- og smøremidler. Den finder du på BFA-I.dk

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.