Din arbejdsgiver skal beskytte dig mod overgreb

Krænkende handlinger og vold fra kunder

heroImage

Kunder, brugere, elever og patienter må ikke krænke dig

Krænkende adfærd fra kunder m.fl. kan både være:

  • fysisk vold, herunder røveri og
  • psykisk vold som trusler eller chikane.

Beskyt jer mod risiko for vold og anden krænkende adfærd ved at indrette arbejdsstedet, så I hurtigt kan komme i sikkerhed.

Vurdér om der er risiko for vold eller krænkende adfærd.

Vejled i hvordan de medarbejdere som kan blive udsat for vold skal  håndtere eventuelle episoder også hvis de sker udenfor arbejdstiden. Det skal også omfatte tilbud om bistand til at politianmelde episoden.

Vold er omfattet af Straffelovens § 244:

"Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år."

Vold er derfor også en sag for politiet.

Læs mere om arbejdsrelateret vold i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.