Beskyt dine lunger og hud

Svejserøg og slibestøv

Læs om, hvordan du beskytter dig, når du arbejder med svejsning og pudsning.

heroImage

Vi skal have styr på svejsernes arbejdsmiljø

Her kan læse om de giftige stoffer ved svejsning og forskellige svejsemetoder. 

Der er flere gode grunde til at tage svejsernes arbejdsmiljø alvorligt. Svejserøg kan give lungeskader, kræft og fosterskader. Svejsning under trange og besværlige forhold slider på ryg, arme og ben og svejseren skal hele tiden være opmærksom på strålingen og varmen fra svejsebuen.

Alle former for svejsning kræver sikkerhedsuddannelse

Der er ingen bagatelgrænse. Svejserøg giver kronisk bronkitis, astma og kræft i luftvejene, så det er vigtigt at vide præcis, hvad man gør.

Svejsekurset er et krav, hvis du sliber mens det stadig ryger – reglen gælder ikke ved polering.

Gravide svejsere skal passe ekstra på

Gravide eller ammende må ikke udsættes for påvirkninger, som kan skade fostret. Hvis sikkerhedsforanstaltningerne og den måde arbejdet foregår på, ikke fjerner risikoen, så skal den gravide flyttes fra området og lave noget andet, hvor der ikke er fare for skader.

Hvis du ikke kan arbejde med noget andet, så skal du fraværsmeldes. Det skal du have din læge til.

Der skal laves en særlig arbejdspladsvurdering (APV) af hvilke arbejdsopgaver og områder, som kan være til fare for gravide og ammende, så man på forhånd ved, hvor gravide og ammende kan arbejde uden fare.

Gode råd som beskytter dig

Arbejdstøj til svejsning

Du skal have brandsikret arbejdstøj på, når du svejser eller udfører andet varmt arbejde, hvor der er risiko for, at der går ild i tøjet.
Når arbejdstøjet skal beskytte mod stråling og varme, er arbejdstøjet et personligt værnemiddel og det skal opfylde Arbejdstilsynets krav til personlige værnemidler. Det betyder, at det skal være brandsikret.

Beskyt dig mod inconel svejsning

Brug en friskluftforsynet maske, hvis lavtryksudsugningen ikke tager al røgen og ozonen.

Hvilke personlige værnemidler skal arbejdsgiver stille til rådighed?

Du skal have friskluftforsynet maske, hvis udsugningen ikke tager al røgen, svejsehandsker, visir/svejsehjelm og eventuelt forklæde, så hud og øjne ikke får svejselys.

Medbring mobil udsugning når du svejser hos en kunde

Du skal have en mobil udsugning med, hvis kunden ikke har en svejseudsugning, som kan bruges. Hvis udsugningen ikke er god nok, skal du også bruge friskluftforsynet åndedrætsværn.

Lavtryksudsugning er bedst ved svejsning

Lavtryksudsugning, der udsuger store mængder luft omkring svejsestedet, er bedst. Højtryksudsugning er en nødløsning, fx ved svejsning på komplicerede konstruktioner.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.