Arbejdsmetoder

heroImage

Hvad siger reglerne om indflydelse på valg af arbejdsmetoder?

Arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i planlægningen af arbejdet, herunder at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal også deltage i planlægningen af nye eller ændring af eksisterende arbejdspladser, arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, indførelse af ny teknologi, anskaffelse af tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler og stoffer og materialer.

Hvor står det?

  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 6.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.