Indkøb og nye maskiner

heroImage

Hvad siger reglerne om indkøb af nye maskiner?

Arbejdsmiljøorganisationen høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om konsekvenser for arbejdsmiljøet ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v.

Hvor står det?

  • Lov om arbejdsmiljø § 8
  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning § 8
  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed § 5

Samarbejdsaftalen giver også indflydelse

Tillidsrepræsentanten har også indflydelse på virksomhedens beslutninger, som kan styrke de tillidsvalgtes  samarbejde om bedre arbejdsmiljø.

Samarbejdsudvalg skal bl.a. inddrages i:

  • Tilrettelæggelse af principper for arbejds- og velfærdsforhold
  • Behandling af forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelse og gennemførelse af større omlægninger i virksomheden.
  • Vurdering af de tekniske, økonomiske, personale-, uddannelses- og miljømæssige konsekvenser af ændringer i virksomhedens teknologi.

På virksomheder uden samarbejdsudvalg kan tillidsrepræsentanten kræve, at der holdes 6 årlige møder for at drøfte produktionstekniske og lignende forhold med ledelsen. Ekstraordinært møde holdes, når tillidsrepræsentanten beder om det.

Hvor står det?

  • Industriens Overenskomst § 5
  • Samarbejdsaftalen

Find samarbejdsaftalen på CO-industri.dk

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.