Hvad dækkes?

Erstatning og behandlings­udgifter

Se hvad du har ret til, hvis din skade bliver anerkendt.

heroImage

Udbetaling af erstatning​

Arbejdsskadeloven giver mulighed for at få erstatning for:

  • Varigt mén
  • Tab af erhvervsevne
  • Genoptræning og behandling
  • Ødelagte personlige hjælpemidler (fx briller)
  • Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte i særlige sager.

Hvem udbetaler erstatning og/eller godtgørelse?

Arbejdsulykker: Arbejdsgivers forsikringsselskab

Erhvervssygdomme: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsgivers forsikringsselskab betaler i visse tilfælde udgifter til medicin, behandling, hjælpemidler og transportudgifter.

Husk: Gem kvitteringer for dine udgifter. Send kvitteringer til forsikringsselskabet. I sager om  erhvervssygdomme sendes kvitteringerne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Erstatningen bliver normalt udbetalt senest fem uger efter afgørelsen. Hvis forsikringsselskabet klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, kan udbetalingen blive tilbageholdt, indtil Ankestyrelsen har afgjort sagen.

Kontakt din lokalafdeling

Alle arbejdsskadesager er unikke. Vi giver dig vejledning i netop din sag.

Få overblik over din sag

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du en eksisterende sag, så ring og få en snak med vores rådgivere.

3363 2110

Hvis du er kommet til skade og skal have oprettet en sag:

Kontakt din lokalafdeling