Forløbet i din arbejdsskadesag

Arbejdsskadesagen bliver behandlet af forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Din arbejdsskadesag kan også genoptages efter visse betingelser.

heroImage

Sådan forløber din arbejdsskadesag

Sagsforløbet i arbejdsskadesagen kan deles op i tre trin: 

  1. Anmeldelse til forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sker af din arbejdsgiver eller egen læge
  2. Relevante oplysninger indhentes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller forsikringsselskabet
  3. Afgørelse træffes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller forsikringsselskabet efter arbejdsskadesikringsloven.

Al kommunikation for eksempel spørgeskemaer, anmodning af lægeerklæringer, orienteringsbreve, afgørelser, bliver sendt til dig som Digital Post.

Genoptagelse af en sag om varigt mén og erhvervsevnetab

Hvis din helbredsmæssige eller erhvervsmæssige situation ændrer sig, efter der er truffet afgørelse, kan du bede om at få sagen genoptaget.

Inden for 5 år fra første afgørelse

Sagen kan genoptages inden for 5 år fra første afgørelse, hvis der er væsentlige ændringer af de forhold, AES lagde til grund for den første afgørelse. Måske er dit helbred blevet forværret, du har været nødt til at gå ned i tid eller har skiftet job.

Efter 5 år fra første afgørelse

Sagen kan genoptages efter 5 år fra første afgørelse, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Der skal være en væsentlig forværring af din helbredstilstand eller indtægt. Forværringen skal med overvejende sandsynlighed skyldes arbejdsskaden.

Husk: Det er nemmere at få genoptaget sagen indenfor 5-års fristen. Så søg, så hurtigt som muligt. Du kan nemlig kun få forhøjet erstatning fra det tidspunkt, hvor du har bedt om at få sagen genoptaget.

30-års forældelsesfrist

Din arbejdsulykkesag kan ikke genoptages, hvis der er gået mere en 30 år siden ulykken. I erhvervssygdomssager løber fristen fra det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til, at sygdom skyldes forhold på dit arbejde.

Vil du klage?

Du kan klage over din afgørelse fra AES indenfor fire uger fra afgørelsestidspunktet. Kontakt Dansk Metal, hvis du ønsker hjælp. 

Få overblik over din sag

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du en eksisterende sag, så ring og få en snak med vores rådgivere.

3363 2110

Hvis du er kommet til skade og skal have oprettet en sag:

Kontakt din lokalafdeling