Jeg vil holde ferie, mens jeg får dagpenge

Du har mulighed for at få feriedagpenge hos a-kassen

Kan jeg holde ferie med feriedagpenge?

For at have ret til feriedagpenge fra a-kassen skal du blandt andet:

 • have optjent ret til feriedagpenge
 • være ledig dagpengemodtager eller lønmodtager - fx som fastansat eller vikar
 • være medlem af en dansk a-kasse både under optjening af feriedagpengeretten og under ferien
 • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
 • opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed
 • have bopæl i Danmark eller i et andet EU/EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.

Afspil video

Se videoen om ferie som ledig og om feriedagpenge fra a-kassen

Denne video fortæller om, hvad du skal gøre, når du er ledig og ønsker at holde ferie og få feriedagpenge fra a-kassen.

Generel information

Sådan optjener du feriedagpenge

Du optjener ret til feriedagpenge løbende og månedsvis i ferieåret på baggrund af a-kassens udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og feriedagpenge. Du optjener også ved udbetaling af barselsdagpenge. Optjeningen beregnes i forhold til de timer som du har fået udbetalt, og kan højest udgøre 2,08 dag pr. måned i ferieåret. Du kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ferieåret er fra 1. september til og med 31. august det efterfølgende år.

Feriedagene med ret til feriedagpenge kan kun bruges i ferieafholdelsesperioden, som er ferieåret, og de efterfølgende 4 måneder (1. september – 31. december), og kan ikke overføres fra et ferieår til et andet. Hvis du i et helt optjeningsår har fået ydelser, der svarer til maksimale dagpenge, vil du normalt have optjent ret til 25 dage med feriedagpenge.

Betingelser for udbetaling

Det er en betingelse for ret til feriedagpenge, at du ville have haft ret til dagpenge i tilfælde af ledighed.

Du kan som hovedregel ikke få feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet fx er:

 • selvstændig erhvervsdrivende uden ret til dagpenge
 • tilmeldt en uddannelse
 • sygemeldt eller på barsel
 • frihedsberøvet
 • omfattet af konflikt
 • på orlov
 • i fleksjob eller under revalidering
 • på efterløn eller fleksydelse
 • ikke er medlem af en a-kasse.

Feriedagpenge er kun relevant for dig, som er medlem af en a-kasse og modtager dagpenge, eller dig, som er i arbejde som lønmodtager og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse.

Du kan tidligst søge om feriedagpenge 5 uger før feriens start. 

Hvor meget får jeg udbetalt?

Når du skal have udbetaling af feriedagpenge, så vil du få udbetalt med den sats, som du ville få, hvis du var ledig og skulle have udbetaling af almindelig dagpenge på feriens første dag.

Hvornår kan jeg få udbetalt feriedagpenge?

Du kan tidligst få feriedagpenge udbetalt en uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en uge før ferien, skal a-kassen have din ansøgning mindst 4 uger før feriens start.

Retten til feriedagpenge falder væk, hvis a-kassen ikke har fået ansøgningen om feriedagpenge for en ferieafholdelsesperiode senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperioden afslutning. Ferieafholdelsesperioden er ferieåret plus 4 måneder, svarende til den 1. september til og med den 31. december i det efterfølgende ferieår.  

Jeg er ledig

Hvis du er ledig, kan du kun få feriedagpenge, hvis du søger om at få feriedagpenge udbetalt, og hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Hvis du først giver a-kassen besked efter din ferie er startet, er det først fra ansøgningstidspunktet og frem, at du kan modtage feriedagpenge.

 • Husk også at give jobcenteret besked senest 14 dage før feriens start, ellers kan det have konsekvenser for din ret til dagpenge.
 • Hvis jobcenteret allerede inden, du melder din ferie, har indkaldt dig til et møde eller aktiveringstilbud, har du pligt til at deltage.
 • Du behøver ikke at give besked til a-kassen, hvis du har givet jobcenteret besked om din afholdelse af ferie senest på feriens første dag.

Hvis du har optjent ferie efter ferieloven hos en arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde denne ferie, før du kan få feriedagpenge.

Hvis du ikke har optjent feriedagpenge, har du mulighed for at holde ferie for egen regning. 

Jeg er i arbejde

Feriedagpenge fra a-kassen er en offentlig ydelse, og derfor skal du opfylde nogle betingelser, før du kan få dem udbetalt. Til forskel fra feriepenge, som du optjener hos en arbejdsgiver, er feriedagpenge ikke på samme måde ”dine egne penge”.

Du skal opfylde nogle betingelser for ret til at få udbetalt feriedagpenge:

 • Du skal holde ferie uden at modtage løn eller lignende
 • Du skal søge feriedagpenge ved den a-kasse, du er medlem af på ferietidspunktet.
 • Du skal have dagpengeret, hvis du var ledig under ferien.
 • Du skal være rask og til rådighed for arbejdsmarked ved feriens start.
 • Du skal opholde dig i Danmark forud for ferien.

Du skal have afholdt al din ferie, som du har optjent efter ferieloven, du kan tjekke om du fortsat har ferie til gode ved borger.dk

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til feriedagpenge

3363 2125

Mandag til torsdag kl. 8.30 – 17.00

Fredag kl. 8.30 – 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling