Gratis a-kasse

Vær gratis medlem af Metal A-kasse under din uddannelse. Så kan du få dagpenge fra første ledighedsdag, når du afslutter uddannelsen.

heroImage
""

Fordele ved at være medlem af Metal A-kasse, allerede under din uddannelse

 • Du kan få gratis a-kasse under din uddannelse
 • Du er sikret en indtægt med dagpenge fra Metal A-kasse, hvis du ikke har job efter uddannelsen.
 • Du har mulighed for at få dagpenge allerede fra første ledighedsdag, og du undgår en karensperiode på en måned, hvor du ikke kan få dagpenge, hvis du melder dig ind i Metal A-kasse senest 12 måneder før, du bliver udlært.
 • Som ledig kan du deltage i en jobrettet uddannelse i op til 6 uger.
 • Du får adgang til Metal JobService, som er et unikt tilbud til medlemmer af Metal A-kasse.
 • Du har mulighed for at få en Snart udlært-samtale i din afdeling. Du får hjælp til at finde dit første job, hvis du ikke har et efter din læretid.
 • Du får mulighed for en Metal JobStarter-samtale, hvis du bliver opsagt.

Du skal opfylde en række krav for at blive gratis medlem af a-kassen

 • I nogle tilfælde kan du blive gratis medlem af a-kassen og dermed sikre dig selv, hvis du bliver ledig som nyuddannet. Det gælder blandt andet lærlinge og elever.
 • Er du lærling eller under uddannelse, kan du blive gratis medlem af a-kassen på visse betingelser. Gratis a-kasse vil sige, at du er fritaget for at betale a-kasse-kontingent. Om det gælder dig, afhænger af din situation, alder med andre forhold.
 • Du kan have gratis a-kasse i sammenlagt maximalt 5 år. Hvis du har haft gratis a-kasse i en anden a-kasse, bliver disse perioder lagt sammen og tæller med i 5-års begrænsningen.

Hvis du er under 30 år

 • Er du i lønnet uddannelse som lærling/elev, må du ikke have anden indtægt ud over din løn som lærling/elev.
 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder.
 • Din uddannelse skal give dig ret til at få dagpenge som nyuddannet (dimittend) i a-kassen. Det betyder, at din uddannelse skal høre under Dansk Metals fagområde.
 • Du må ikke modtage anden offentlig forsørgelse efter lov om social service.
 • Hvis du læser på skolepraktikydelse eller SVU, må dine samlede indtægter inklusiv indtægter fra beskæftigelse ikke overstige det maksimale dagpengeniveau, som er 244.308 kroner om året (2024-tal).
 • Hvis du læser på en SU-uddannelse indenfor SU-klippekortet (videregående uddannelser), må dine samlede indtægter fra SU og beskæftigelse ikke overstige  294.806 kroner om året (2024-tal).

Hvis du er fyldt 30 år 

 • Du skal opfylde samme regler, som hvis du var under 30 år, OG
 • Du skal have ret til dagpenge ved uddannelsesstart.
 • Du skal indbetale til efterlønsordningen eller være i en bidragsfri periode i efterlønsordningen.

Hvis du er fyldt 30 år og voksenlærling, hvor din arbejdsgiver får tilskud til din løn efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er gratis a-kasse ikke betinget af, at dine indtægter holder sig under et bestemt indtægtsloft.

Jeg vil være medlem af Metal A-kasse

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til dit kontingent, medlemskab eller gratis a-kasse under uddannelse

3363 2121

Mandag til torsdag: 8.30-17.00

Fredag: 8.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling.