6 ugers jobrettet uddannelse

Du kan få jobrettede kurser, mens du er ledig og får dagpenge i Metal A-kasse. Du kan vælge blandt en række kurser inden for forskellige erhvervsgrupper. De godkendte kurser står på en særlig positivliste. Du kan få kurserne, hvis du højest har en erhvervsuddannelse, eller hvis du højest har en erhvervsakademiuddannelse og samtidig har en erhvervsuddannelse.

heroImage

Lær noget nyt og kom tættere på et job

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i form af forskellige kurser, når du har været ledig i sammenlagt 5 uger, hvilket svarer til at have fået dagpenge i 185 timer som fuldtidsforsikret. 

De kurser, du kan vælge imellem, står på en særlig liste, den såkaldte positivliste.

Krav til din uddannelsesbaggrund og alder:

  1. Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed er højere eller længere end en erhvervsuddannelse (EUD, EUX eller tilsvarende), ELLER du har en erhvervsakademiuddannelse, men så skal du også have en erhvervsuddannelse
  2. Er du over 25 år: Kurser skal afsluttes, inden du sammenlagt har været 9 måneder ledig
  3. Er du under 25 år: Kurser skal afsluttes, inden du sammenlagt har været 6 måneder ledig

Du har ikke ret til jobrettet uddannelse, hvis du er i beskæftigelse, fx arbejder på deltid eller driver din egen forretning og får supplerende dagpenge. 

Liste over kurser, som du kan tage som 6 ugers jobrettet uddannelse

""

Bindende valg af erhvervsgruppe

Du kan deltage i kurser inden for forskellige erhvervsgrupper, fx jern, metal og auto, transport, industriel produktion, it og teleteknik og bygge og anlæg. 

Hver erhvervsgruppe på listen har en række kurser. Kurserne giver dig kompetencer inden for områder, hvor der er gode jobmuligheder.

Du kan frit vælge, hvilke kurser du vil deltage i. Men når det er godkendt, er du bundet til den valgte erhvervsgruppe, og derefter kan du kun vælge kurser inden for samme gruppe.

Fordelen er, at de enkelte kurser understøtter hinanden.

""

Fritagelse for rådighed under 6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ikke pligt til at stå til rådighed, når du deltager i kurser på 6 ugers jobrettet uddannelse.

Det betyder,

  • at du ikke skal være aktivt jobsøgende, og
  • at du ikke skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos jobcenteret og a-kassen.

Men du skal stadig have et aktivt CV på jobnet.dk

Aktiveringstilbud i forhold til jobrettet uddannelse

Hvis du får et tilbud om aktivering efter, du har søgt om jobrettet uddannelse, skal tilbuddet tilpasses, så du kan deltage i uddannelsen. Du har ikke pligt til at deltage i aktiveringen i de timer, du er på uddannelsen. 

Hvis du modtager tilbuddet før, du har søgt om jobrettet uddannelse, har du ikke ret til at deltage i uddannelsen, hvis det ikke er muligt på grund af aktiveringen.

For dig, der er i en opsigelsesperiode

Fra første dag som ledig kan du fortsætte i den jobrettede uddannelse, som du begyndte på i opsigelsesperioden. Du skal ikke vente på, at karensperioden på 5 uger er gået. 

Særlige krav:

Du skal have indgået en aftale om dit kursusforløb med din arbejdsgiver, fagforening, jobcenter eller a-kasse i opsigelsesperioden. Det skal være et individuelt sammensat forløb. 

Det er også et krav, at du er i målgruppen for jobrettet uddannelse for ledige.

Kontakt a-kassen, så vurderer vi, om du har ret til jobrettet uddannelse som ledig. 

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling