Jeg vil fortsætte med at arbejde og få skattefri præmie

Se, hvordan du kan optjene en skattefri præmie, hvis du vælger at blive helt eller delvist på arbejdsmarkedet, efter du har fået dit efterlønsbevis.

Hvordan får jeg en skattefripræmie

Størrelsen på præmien fastsættes ud fra, hvor meget du har arbejdet efter du har fået dit efterlønsbevis. Det maksimale beløb, får du, hvis du har ret til efterløn, men dropper efterlønnen og i stedet arbejder fuld tid helt frem til, du når folkepensionsalderen. Beløbet er skattefrit og kaldes derfor en skattefri præmie. 

Når du opfylder betingelserne for at komme i gang med at optjene skattefri præmie, optjener du herefter en præmie på 14.658 kr. (2024-tal), hver gang du har arbejdet i 481 timer (3 måneder). Det gælder frem til folkepensionsalderen. Du kan højst optjene 12 præmieportioner. 

Du kan optjene skattefri præmie, hvis du bor og arbejder i Danmark, i et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller på Færøerne.

  • Lønmodtager
    Hvis du er lønmodtager kan du have arbejdstimer på deltid og fuld tid. Alle løntimer tæller med til optjeningen. Der skal dog være tale om almindelige løn- og ansættelsesvilkår (typisk overenskomstmæssige vilkår).
  • Selvstændig
    Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende beregnes den skattefri præmie ved at indkomst fra selvstændig virksomhed omregnes til timer med omregningsfaktoren 136,81 (2024-tal). Der kan maksimalt medtælles 1.924 timer om året fra selvstændig virksomhed. 

Optjening af skattefripræmie

Optjening af skattefri præmie

Du kan kun optjene timer til den skattefri præmie, hvis du er medlem af en a-kasse og har fået udstedt dit efterlønsbevis. 

Er du født før 1. juli 1959, er det en betingelse, at du opfylder udskydelsesreglen, dvs. at du har udskudt efterlønnen til 3 år eller mindre før folkepensionsalderen og arbejdet i et omfang med gennemsnitlig 30 timer om ugen i udskydelsesperioden.

Efter denne periode optjener du en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer.

Er du født 1. juli 1959 eller senere, optjener du skattefri præmie fra du har fået udstedt efterlønsbevis.

Du kan kun optjene timer til den skattefri præmie frem til og med dagen inden din folkepensionsalder. 

Du kan højest optjene 12 præmieportioner, i alt 175.896 kr. (2024-tal), som fuldtidsforsikret. Som deltidsforsikret kan du højest optjene 117.276 kr. (2024-tal). Der udbetales kun i hele præmieportioner. 

Udskydelsesreglen

Er du født før 1. juli 1959 skal du opfylde udskydelsesreglen, før du optjener timer til skattefri præmie.

Betingelserne for opfyldelse af udskydelsesreglen er forskellige, men er alders bestemt. 

For at opfylde udskydelsesreglen skal du opfylde 2 betingelser. 

Født 1. januar 1956 til 30. juni 1956 

Efterlønsbevis i 1,5 år.

Mindst 2.340 arbejdstimer.

Født 1. juli 1956 til 31. december 1958

Efterlønsbevis i 1 år.

Mindst 1.560 arbejdstimer.

Født 1. januar 1959 til 30. juni 1959

Efterlønsbevis i ½ år.

Mindst 780 arbejdstimer.

Optjening til skattefri præmie efter overgang til efterløn 

Går du først på efterløn, når du har haft dit efterlønsbevis i 2 år og har arbejdet mindst 3.120 timer, kan de arbejdstimer du har, mens du er på efterløn, også tælles med til den skattefri præmie. 

Fradrag i præmien

Det maksimale timeantal, der indgår i opgørelsen af den skattefri præmie, er 5.772 timer, som svarer til 37 timer om ugen i 3 år. Timer, hvor du modtager dagpenge, efterløn eller Tidlig Pension (Arne-pension) i ovennævnte periode, fratrækkes de 5.772 timer.

Du optjener en skattefri præmieportion, hver gang du har fået indberettet 481 arbejdstimer, så du kan altså maksimalt optjene 12 præmier. Overstiger antallet af dine udførte arbejdstimer 5.772 timer fratrukket udbetalte dagpenge m.m., kan der ske reduktion af din skattefri præmie. 

Udbetaling af den skattefri præmie

Når du når folkepensionsalderen, beregner og udbetaler vi den skattefri præmie. 
Hvis vi ikke har alle oplysninger, så kontakter vi dig.  

Du skal ikke selv ansøge om den. I måneden efter du har nået folkepensionsalderen, vil vi udbetale din skattefri præmie i løbet af 1 til 2 uger. Mangler vi oplysninger til opgørelsen af din skattefri præmie, vil vi skrive til dig. Vi vil herefter hurtigst muligt opgøre og overføre pengene på din NemKonto. 

Præmiebeløbet reguleres i takt med den årlige regulering af den maksimale dagpengesats.

Vigtigt!

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed op til folkepensionsalderen, vil sidste indkomstår endnu ikke være skattemæssigt opgjort, når du skal have skattefri præmie. Derfor udbetales den skattefri præmie i flere omgange i forbindelse med, at du får dine årsopgørelser fra Skat.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til efterløn, optjening af skattefripræmie og efterlønsordningen

3363 2123

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling