Jeg vil gå på efterløn nu

Kan jeg gå på efterløn?

For at du kan gå på efterløn, skal du opfylde en række betingelser, herunder at:

 • Du skal være medlem af en a-kasse.
 • Du skal have nået efterlønsalderen. Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet fra 60 til 66 år fra 2014 til 2036.
 • Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på din 30 års fødselsdag.
 • Du kan opnå ret til efterløn efter nogle lempeligere krav, hvis du er født før 1. januar 1976. Det kan din a-kasse oplyse nærmere om i dit konkrete tilfælde.
 • Du skal have ret til dagpenge, når du går på efterløn. Det betyder, at du bl.a. skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Du må ikke være syg eller ude af stand til at påtage dig et arbejde.
 • Har du fået dit efterlønsbevis kan du overgår til efterløn selvom du er blevet syg, og ikke er til rådighed for arbejde.
 • Du skal også opfylde indkomstkravet, dvs. have haft en indtægt på 263.232 kr. (2024) inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, skal du have haft en indtægt på 175.488 kr. (2024) inden for de sidste tre år. I nogle tilfælde skal du i stedet for indkomstkravet opfylde et beskæftigelseskrav på 1.924 løntimer inden for tre år. Og i visse tilfælde kan du få ret til efterløn, selvom din ret til dagpenge er brugt op, før du når efterlønsalderen.
 • Du eller dit pensionsselskab el.lign. skal have indberettet værdien af dine pensioner til din a-kasse.
 • Du skal bo i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EU-/EØS-land, i Schweiz eller i Storbritannien.
 • Din ret til efterløn ophører ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen.

Generel information

Hvornår kan jeg gå på efterløn eller få et efterlønsbevis?

Du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor du opfylder betingelserne, og hvor a-kassen har modtaget din ansøgning. Hvis du venter med at gå på efterløn, får du automatisk et efterlønsbevis fra a-kassen, når du opfylder betingelserne.
Beviset giver dig ret til at gå på efterløn på et senere tidspunkt, selvom du ikke længere opfylder betingelsen om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, fx på grund af sygdom.
Beviset giver dig også ret til nogle særlige fordele, hvis du venter med at gå på efterløn og arbejder i et vist omfang.

A-kassen kan have brug for oplysninger fra dig, når beviset skal laves. Det er vigtigt, at du giver oplysningerne hurtigt, da dit efterlønsbevis ellers først kommer til at gælde fra en senere dato.

Selvom du har et efterlønsbevis, skal du bl.a. opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet, når du går på efterløn. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret skal have haft en indtægt på 263.232 kr. (2024) eller have haft 1.924 løntimer inden for de sidste tre år.
Som deltidsforsikret skal du inden for de sidste tre år have haft en indtægt på 175.488 kr. (2024) eller 1.258 løntimer.
Dette krav skal du som udgangspunkt opfylde gennem arbejde i Danmark. Det betyder, at du ved at tage arbejde i udlandet i flere år gradvis kan miste retten til efterløn.
Henvend dig i din a-kasse i god tid, inden du vil gå på efterløn. Du skal skriftligt søge om efterløn hos a-kassen.
A-kassen undersøger, om du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Desuden beregner a-kassen, hvor stor din efterløn kan blive.

Har du et efterlønsbevis eller er på efterløn, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag.

Fordele ved at udskyde efterlønnen, hvis du er født før den 1. juli 1959

Du kan få økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn. Det kræver dog, at du er født før 1. juli 1959 og opfylder den såkaldte udskydelsesregel.

Udskydelsesreglen betyder at du skal arbejde et vist omfang og vente med at gå på efterløn til højst tre år før folkepensionsalderen. Arbejdet skal svare til mindst 30 timer om ugen for fuldtidsforsikrede lønmodtagere. 

Dine fordele ved dette er

 • Du kan få ret til efterløn med op til højeste dagpengesats – ellers får du højst 91%.
 • Du kan optjene ret til en skattefri præmie ved at arbejde. Skattefri præmie svarer reelt til en forhøjelse af din timeløn efter skat med mere end 25 kr.

Er du født 1. juli 1959 eller senere

 • Du skal ikke opfylde nogen udskydelsesregel.
 • Du kan gå direkte på efterløn til højeste dagpengesats.
 • Du optjener til skattefri præmie hvis du får efterlønsbevis, og fortsætter med i arbejde.

Efterlønssats og pensionsmodregning

Er du født 1. januar 1956 eller senere, vil dine pensioner altid give dig modregning i din efterlønssats, uanset hvornår du overgå til efterløn.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til efterløn, optjening af skattefripræmie og efterlønsordningen

3363 2123

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling