Arbejde

Det er ikke nødvendigt at holde helt op med at arbejde, når du går på efterløn. Du kan kombinere arbejde og efterløn.

Må jeg arbejde?

Du må arbejde ubegrænset, men alt arbejde medfører fradrag i efterlønnen. Som hovedregel sker fradraget time for time. Hvis du har ukontrollabelt arbejde, skal din indtægt omregnes til timer med 268,63 kr.

Lempeligere fradrag for kontrollabelt lønarbejde

Hvis du har en timeløn på under 268,63 kr., bliver dit fradrag af arbejde i efterlønnen mindre. Men kun for de første 42.275 kr. i et kalenderår. Når du har tjent 42.275 kr., skal du igen modregnes time for time resten af året.

Sådan bliver dit arbejde modregnet:

Hvis din timeløn er

Sådan bliver dine arbejdstimer modregnet

Over 268,63

Du bliver modregnet for alle arbejdstimer i din udbetaling.

Du skal være opmærksom på, at vi skal kunne udbetale efterløn til dig for mindst 14,8 timer i måneden (12 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Andre aktiviteter end arbejde kan også have indflydelse på din udbetaling fx ferie.

Mellem 123,04 kr. og 268,63 kr.

Din indtægt bliver omregnet med 268,63 kr. til et mindre antal timer.

Det betyder, at hvis du fx arbejder 20 timer i en uge til en løn på 127 kr. i timen, så fradrager vi ikke 20 timer, men:

20 timer x 127 kr. = 2.540 kr.: 268,63 kr. = 9,78 timer.

Du skal være opmærksom på, at så længe dit lempeligere fradrag endnu ikke er brugt op, kan vi kun udbetale efterløn til dig i måneder, hvor du arbejder mindre end 128 timer (104 timer, hvis du er deltidsforsikret). Vi skal dog kunne udbetale for mindst 14,8 timer (12 timer)

Når dit lempeligere fradrag er brugt op, kan du resten af året få udbetalt efterløn i måneder, hvor du har ret til efterløn for mindst 14,8 timer i måneden (12 timer).

Andre aktiviteter end arbejde kan også have indflydelse på din udbetaling fx ferie.

Under 123,04 kr.

Hvis din timeløn er mindre end 123,04 kr., fastsætter vi din løn til 123,04 kr., inden vi beregner dit lempet fradrag.

Det betyder, at hvis du fx arbejder 10 timer i en uge til en løn på 100 kr. i timen, fradrager vi:

10 timer x 123,04 kr. = 1.206,90 kr.: 268,63 kr. = 4,65 timer.

Du skal være opmærksom på, at du også er omfattet af samme timeregler, som medlemmer, der har en timeløn mellem 123,04 og 268,63 kr.

Værd at vide...

Mindsteudbetaling

Du kan få udbetalt efterløn i måneder, hvor du arbejder 145,53 timer (118 timer, hvis du er deltidsforsikret) eller derunder. 
Det betyder, at vi skal kunne udbetale efterløn til dig for mindst 14,8 timer i måneden (12 timer, hvis du er deltidsforsikret)

Generelt

Beløbet på 42.275 kr. bliver også nedskrevet med arbejde, der ikke giver et mindre fradrag – for eksempel arbejde, hvor timelønnen er større end 268,63 kr. Lønindtægter ved honorarlønnet arbejde, 
ukontrollabelt arbejde mv. nedskriver også beløbet.

I det år, du overgår til efterløn, og det år, du overgår til folkepension, bliver de 42.275 kr. nedsat, afhængig af, hvornår du overgår til eller udtræder af efterlønsordningen. 
Indtægt ved godkendt selvstændig virksomhed, honorararbejde, 
offentlige og private hverv mv. skal modregnes, men kan ikke give et mindre fradrag.  Hvis du er gået på efterløn, efter at du har opfyldt udskydelsesreglen, kan arbejdstimerne bruges til optjening af den skattefri præmie. 
 Selvom dine timer er omregnet til et færre antal timer, så er det dine faktiske arbejdstimer, der tæller med til optjening af skattefri præmie.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til efterløn, optjening af skattefripræmie og efterlønsordningen

3363 2123

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling