Ferie

Du må altid gerne holde ferie, mens du er på efterløn. Du skal bare være opmærksom på, at du i nogle situationer vil blive modregnet i din efterløn. Læs her, hvornår og hvordan du bliver modregnet:

Værd at vide...

Mens du er på efterløn, kan du afholde ferie, som du har optjent hos din arbejdsgiver. Du modtager ikke efterløn de dage, du får feriepenge. Når du er på efterløn, kan du holde ferie, som du ønsker. Modtager du feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver, vil du blive modregnet i din efterløn.

Generel

Hvis du rejser til udlandet

Holder du ferie i udlandet, kan du få din efterløn med. Rejser du uden for EØS, kan du få din efterløn med i op til tre måneder pr. kalenderår. Du skal dog samtidig have  bopæl i Danmark. 

Hvis du holder ferie med løn

Får du udbetalt løn under ferien, bliver ud modregnet i din efterløn på samme måde, som hvis du har haft arbejdstimer. Arbejder du fx 20 timer pr. uge og får løn under ferien, bliver du modregnet for 20 timer i din efterløn. 

Det gælder også, hvis du har optjent ferien, før du gik på efterløn - og også selv om du vælger ikke at holde ferien. 

Hvis du holder ferie med feriepenge 

Får du udbetalt feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, bliver det antal dage, som feriepengene dækker,  modregnet i din efterløn. Er din feriegodtgørelse pr. dag (før skat) mindre end din efterlønssats, har du mulighed for at få suppleret op med efterløn. 

Får du feriepenge udbetalt, uden at du holder ferien? 

Får du udbetalt feriepengene uden at holde ferien, bliver du modregnet i  din efterløn. Modregningen sker i forhold til det antal dage, som feriepengene skulle dække. Det sker, uanset om der er tale om udbetaling af ferie efter reglerne for feriehindringer eller efter reglerne om udbetaling af bagatel-feriepengebeløb og lignende. 

Hvis feriepengene er mindre end efterlønnen for dagene, bliver du modregnet  krone for krone. 

Ferie og folkepension 

Hvis du vil undgå at blive modregnet i din efterløn i det ferieår, hvor du bliver folkepensionist, kan du overveje at vente med at få feriepengene udbetalt. Når du er på folkepension, bliver du nemlig ikke modregnet for din feriegodtgørelse.  Du skal bare huske at hæve feriepengene, inden de bliver for gamle. 

Udbetaling af indefrosne feriemidler 

Vælger du at få udbetalt indefrosne feriemidler, mens du er på efterløn, bliver du modregnet i din efterløns-udbetaling. Til gengæld kan du få feriemidlerne udbetalt uden modregning i folkepensionen, hvis du venter med udbetalingen, til du går på folkepension. 

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til efterløn, optjening af skattefripræmie og efterlønsordningen

3363 2123

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling