Frivillig arbejde

Når du er på efterløn, er der regler for, hvor meget og hvilken slags frivilligt arbejde du må udføre, uden at du bliver modregnet i din efterløn.

Må jeg arbejde frivilligt, når jeg modtager efterløn?

Hvis du arbejder, mens du får udbetalt efterløn, skal vi som udgangspunk trække det fra i dine udbetalinger. Uanset om du får løn eller ej.

Men der er visse typer frivilligt arbejde, du må udføre uden det går udover dine udbetalinger. 

Det er først og fremmest en forudsætning, at dit frivillige arbejde foregår i Danmark, ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed, ikke er underlagt ansættelsesretlige forpligtelser og udføres for en frivillig organisation/forening, hvis formål ikke er at skabe overskud. 

På arbejdsløshedsområdet skelner vi mellem flere typer frivilligt arbejde, hvor nogle skal modregnes i dagpengene eller i efterlønnen. 

Tre slags frivilligt arbejde uden modregning

Få overblik over, hvilken type frivilligt arbejde du kan udføre, når du får efterløn, uden at du bliver modregnet i efterlønnen. 

Der er overordnet tre måder at være frivillig på, og reglerne er forskellige for de tre former

Aktiviteter og almen nytte
Du kan sagtens være håndboldtræner for miniputter, besøgsven eller hjælpe naboen med lidt havearbejde uden at blive trukket i din efterløn. 

Fritidsaktiviteter og opgaver i almennyttige organisationer, der ikke ellers bliver udført af lønnet arbejdskraft, er der nemlig ingen begrænsninger på.

Frivilligt ulønnet arbejde
Du må udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen, uden din efterløn bliver nedsat.  

Det gælder fx, hvis du er uddannet advokat og rådgiver i en frivillig retshjælp. Hvis du er socialrådgiver og giver vejledning i et krisecenter. Eller hvis du hjælper ældre i eget hjem med pleje, selvom kommunen ikke er forpligtet til at hjælpe den ældre.

Primær drift og vedligeholdelse
Hvis dine opgaver er en del af organisationens primære drift eller vedligeholdelse, bliver du modregnet i din efterløn eller dagpenge. 

Primær drift er f.eks. personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring. Primær drift omfatter også arbejde eller andre opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre, f.eks. udbringning af mad til ældre. 

Ved vedligeholdelse forstås funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden, såsom at sikre tilførsel af vand, varme eller el. Det er arbejde som forudsætter, at den enkelte er i besiddelse af en autorisation.  Vedligeholdelse er også varetagelse af daglig rengøring, malerarbejde o. lign. 

Frivillig i begrænset omfang
Hvis dit frivillige arbejde kan udbydes som lønnet arbejde for den frivillige organisation eller for lignende frivillige organisationer, må du udføre det i 65 timer pr. måned.
Hvis den frivillige organisation, du vil arbejde for, har en eller flere lønnede til at lave de samme opgaver, som du skal lave, er der også en timebegrænsning på 65 timer pr. måned.

Det kan for eksempel være:

Arbejde som socialrådgiver i et krisecenter
Jurist i en retshjælp
Reporter ved en lokal tv- og radiostation.

Arbejdet må ikke foregå i offentligt regi eller for private virksomheder. Der må heller ikke være tale om offentlige pligtopgaver. Du må for eksempel ikke servere mad på et plejehjem, fordi kommunen har pligt til at sørge for, at der er ansatte til det.
Før du begynder på ulønnet arbejde, er det altid en god ide at spørge os, om det har betydning for din efterløn.
Ulønnet arbejde skal du oplyse om på efterlønskortet. Ulønnede aktiviteter skal du ikke oplyse om

Arbejde

Frivillig i begrænset omfang

Hvis dit frivillige arbejde kan udbydes som lønnet arbejde for den frivillige organisation eller for lignende frivillige organisationer, må du udføre det i 65 timer pr. måned.
Hvis den frivillige organisation, du vil arbejde for, har en eller flere lønnede til at lave de samme opgaver, som du skal lave, er der også en timebegrænsning på 65 timer pr. måned.

Det kan for eksempel være:

Arbejde som socialrådgiver i et krisecenter
Jurist i en retshjælp
Reporter ved en lokal tv- og radiostation.

Arbejdet må ikke foregå i offentligt regi eller for private virksomheder. Der må heller ikke være tale om offentlige pligtopgaver. Du må for eksempel ikke servere mad på et plejehjem, fordi kommunen har pligt til at sørge for, at der er ansatte til det.
Før du begynder på ulønnet arbejde, er det altid en god ide at spørge os, om det har betydning for din efterløn.
Ulønnet arbejde skal du oplyse om på efterlønskortet. Ulønnede aktiviteter skal du ikke oplyse om

Frivillig bestyrelsesarbejde på efterløn 

Generelt gælder de helt samme regler for frivilligt bestyrelsesarbejde, som gælder for andet frivilligt arbejde. 

Men hvis du gerne vil være frivillig i en forening eller en anden organisation, vil det altså også være muligt at være medlem af bestyrelsen, eller andet frivilligt arbejde, selvom man er gået på efterløn. 

Som udgangspunkt er du fri til at være frivillig i en bestyrelse, så længde det er ulønnet. Er der derimod tale om lønnet bestyrelsesarbejde, så skal du være forberedt på, at der bliver modregnet i din efterløn. Dette gælder dog ikke særlige bestyrelseserhverv som bestyrelsesmedlem af en kommunalbestyrelse og eller i et regionsråd. 

Borgerligt ombud og tillidshverv 

Din skattepligtige indtægt vil normalt medføre fradrag i efterlønnen – eksempelvis hvis du er: 

Borgmester eller udvalgsformand i en kommune  

Medlem af et menighedsråd  

Bestyrelsesmedlem i en forening eller virksomhed. 

Undtagelser

Hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg – dette medfører ikke fradrag. 

At være medlem af en kommunalbestyrelse/regionsråd – det medfører heller ikke fradrag. 

Vi anbefaler

Efterløn og frivilligt arbejde er to ting, der ofte går hånd i hånd. Nogle mennesker vælger at gå på efterløn for at have mere tid til at engagere sig i frivilligt arbejde, mens andre finder ud af, at de kan fortsætte med at arbejde frivilligt, selvom de er på efterløn. 

Der er mange forskellige regler for, hvad man må lave af frivilligt arbejde når man er på efterløn, så det er vigtigt at sætte sig ind i dem, inden man påbegynder et frivilligt engagement. 

Vi anbefaler altid at du kontakter A-kassen, inden du starter som frivillig. Der kan nemlig være små forskelle, og de kan hjælpe dig med de regler, der gælder for dig.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til efterløn, optjening af skattefripræmie og efterlønsordningen

3363 2123

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling