Borgeligt ombud

Borgerligt ombud er en opgave, man som borger har pligt til at tage del i

Hvad er borgerligt ombud

Borgerligt ombud er en opgave, man som borger har pligt til at tage del i. 

Der er en række hverv, som er borgerlige ombud

 • Kommunalbestyrelsesmedlem
 • Regionsrådsmedlem
 • Medlemskab af skatteankenævnet
 • Domsmand
 • Nævning
 • Tilforordnet vælger


Derimod regnes det ikke som borgerligt ombud at være

 • Værnepligtig
 • Skattepligtig eller Undervisningspligtig
 • Medlem af ældreråd
 • Medlem af menighedsråd
 • Medlem af Folketinget
 • Skolebestyrelsesmedlem (er ikke længere et borgerligt ombud efter skolereform af 2013) 

Modregning i efterløn

Skattepligtige indtægter fra borgerligt ombud og offentlige og private hverv modregnes i dine dagpenge og efterløn med ganske få undtagelser. Dette gælder også mødediæter, godtgørelser og lignende. 

Indtægter fra hverv, som ikke medfører fradrag, og som for efterlønnere heller ikke medregnes til den skattefri præmie

 • Menigt medlem af kommunalbestyrelse eller regionsråd
 • Opfyldelse af vidnepligt
 • Nævning, domsmand eller lægdommer
 • Tilforordnet ved valg 
 • Menighedsrådsarbejde uden vederlag. 

Der er ingen begrænsning for, hvor meget tid, du må bruge på disse hverv. 

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til efterløn, optjening af skattefripræmie og efterlønsordningen

3363 2123

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling