Skattefri præmie

Generel information

  • Du kan kun optjene timer til den skattefri præmie, hvis du er medlem af en a-kasse og har fået udstedt dit efterlønsbevis.
  • Er du født 1. juli 1959 eller senere begynder optjeningen efter du har fået udstedt efterlønsbevis. Er du født før 1. juli 1959 vil du først optjene skattefri præmie efter du har opfyldt udskydelsesreglen. 
  • Herefter optjener du en præmieportion hver gang, du har arbejdet 481 timer (svarende til et kvartals fuldtidsarbejde).
  • Timer fra almindeligt lønarbejde og selvstændig virksomhed i efterlønsperioden tæller med i optjeningen, mens honorarlønnet arbejde og arbejde i udlandet kun kan medregnes under specielle omstændigheder.
  • Du kan kun optjene timer til den skattefri præmie frem til og med dagen inden din folkepensionsalder.
  • Du kan højest optjene 12 præmieportioner, i alt 175.896 kr. (2024-tal), som fuldtidsforsikret. Som deltidsforsikret kan du højest optjene 117.276 kr. (2024-tal). Der udbetales kun i hele præmieportioner

 

Skattefri præmie

Sådan optjener du skattefri præmie

Du skal først have et efterlønsbevis. Så skal du som hovedregel fortsætte med at arbejde, til du opfylder en udskydelsesregel. Reglerne er forskellige afhængigt af din alder. 

Når du opfylder udskydelsesreglen og fortsætter med at arbejde uden at gå på efterløn, optjener du en præmieportion, hver gang du har haft 481 løntimer.

Løntimer er de timer med løn, du får fra en arbejdsgiver. Er du selvstændig kan dit omregnede overskud fra den selvstændige virksomhed også tælle med. Er du på sygedagpenge, men stadig ansat af en arbejdsgiver eller får du sygedagpenge, mens du har en selvstændig virksomhed, kan du også tælle de timer med, som du har fået sygedagpenge for. Der er også andre forhold, der tæller med til optjening af skattefri præmie, fx egen optjent og afholdt ferie, søgnehelligdage, feriefridage mv. Tal med a-kassen om det.

Når du når din folkepensionsalder, lægges alle dine timer sammen og deles med 481. Det giver et antal præmieportioner. Der opgøres kun til hele portioner.

Du kan også optjene skattefri præmie af de løntimer osv. du har haft efter, du er gået på efterløn. Men så skal du vente med at gå på efterløn til du har udskudt overgangen til efterløn i mindst 2 år og i denne periode har haft mindst 3.120 løntimer.

Du kan højst få skattefri præmie af 5.772 timer (3 års fuldtidsarbejde). Har du fået dagpenge, efterløn eller tidlig pension i optjeningsperioden nedsættes de 5.772 timer. Så har du fået efterløn i fx 3 måneder (481 timer) i optjeningsperiode, kan du højst få 11 præmieportioner.

Du kan kun optjene timer til den skattefri præmie, hvis du er medlem af en a-kasse.

Du kan være lønmodtager eller selvstændig, når du optjener ret til den skattefri præmie. Er du overgået til efterløn, og har du fået tilladelse til at starte eller videreføre selvstændig virksomhed, kan både dine løntimer og timerne, du fører selvstændig virksomhed i, tælle med i optjeningen af den skattefri præmie.

Arbejdet kan udføres her i Danmark, Grønland, Færøerne, et andet land EØS-land eller Schweiz.

Er du ikke medlem af a-kassen ved folkepensionsalderen skal du selv anmode din a-kasse om den skattefri præmie. Er du medlem udbetale vi automatisk til dig.  

Hvor stor er den skattefrie præmie?

Hver portion er på 14.658 (2024) kroner (fuldtidssats). Du kan højst få i alt 12 præmieportioner, svarende til 5.772 løntimer. Det svarer til, at du kan optjene skattefri præmie i tre år. Dermed kan præmien blive på højst 175.896 (2024) kroner, som du få skattefrit efter tre år.

Altså en ekstra bonus ved at blive på arbejdsmarkedet i op til tre år, selvom du kunne have gået på efterløn.

Når du bliver pensionist, udbetaler a-kassen pengene som et engangsbeløb. Har du været selvstændig eller fået B-indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregistret, kan a-kassen dog først opgøre alle præmieportionerne, når din årsopgørelse er gjort endelig op. 

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til efterløn, optjening af skattefripræmie og efterlønsordningen

3363 2123

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling