Tidlig pension

Du har mulighed for at gå tidligere på pension med ordningen 'tidlig pension' – også kaldet Arne-pension, hvis du opfylder betingelserne.

Hvad er tidlig pension?

Hvis du ønsker at gå på pension tidligere end din folkepensionsalder, er ordningen tidlig pension måske relevant for dig.
Tidlig pension er en tilbagetrækningsydelse – det vil sige en ydelse for dig, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Har jeg ret til tidlig pension?

Din anciennitet er afgørende

Du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du blandt andet opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (optjening af anciennitet).

Det antal år, du har været i arbejde, når du er 61 år (opgørelsestidspunktet), er afgørende for, om du kan få det, der hedder tidlig pension:

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension.

Fra 2026 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år, og anciennitetskravene ændres til 43-45 år. Fra 2027 hæves opgørelsestidspunktet til 63 år, og samtidig vil kravet om anciennitet stige til 44-46 år.

Du kan allerede 6 år før din folkepensionsalder søge om at gå på tidlig pension.

Er du født i 1963, 1964, 1967 eller 1968, kan du søge om retten til tidlig pension 7 år før folkepensionsalderen.

Du skal være tilknyttet arbejdsmarkedet

Du skal fortsat have en tilknytning til arbejdsmarkedet eller være medlem af en A-kasse, efter du har fået opgjort hvor mange år, du har været på arbejdsmarkedet. 

Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder, til du tidligst kan overgå til tidlig pension. 

Sådan opgøres din anciennitet 

Din anciennitet opgøres ud fra hvor mange år, du har været på arbejdsmarkedet indtil det opgørelsestidspunkt, der gælder for dig. 

Ancienniteten optjenes på grundlag af det antal timer, som du har haft med beskæftigelse i det enkelte kalenderår. 

Er der indbetalt mindst 2/3 af et fuldt ATP-bidrag, optjener du et år. 

Har du været på barsel, eller modtaget syge- eller arbejdsløshedsdagpenge, så tæller de perioder også med, når din tilknytning til arbejdsmarkedet skal gøres op. 

Før 1. september 1977 blev der ikke indbetalt ATP bidrag, hvis man ikke var fyldt 18 år. Derfor tildeles personer, der er født mellem 1. juli 1955 og 31. august 1959 automatisk 1,125 års anciennitet. 

Hvis du er født mellem 1. september 1959 og 1. september 1961, får du også automatisk tildelt ekstra anciennitet med 9/16 måneders anciennitet for hver måned, du er under 18 år indtil den 1. september 1977. Det svarer til 0,56 måneds anciennitet for hver måned, du er under 18 år før den 1. september 1977. 

Er du selvstændig, optjener du 1 års anciennitet for hvert år, din virksomheds nettooverskud er større end den maksimale dagpengesats. Er virksomhedens nettooverskud mindre, reduceres ancienniteten forholdsmæssigt. 

Hvis din anciennitet ikke fremgår af ATP, og det ikke er muligt at dokumentere på anden måde, kan du evt. få oplysningerne fra Rigsarkivet. 

Rigsarkivet - dokumentation til tidlig pension

Er du overgået til efterløn eller fleksydelse før den 1. januar 2022 

Vælger du at skifte fra efterløn eller fleksydelse til tidlig pension, vil du få udbetalt et kompensationsbeløb. 

Du får et kompensationsbeløb per måned for hver måned, der er tilbage til din folkepensionsalder. Det udbetales som et engangsbeløb minus 30 procent i afgift. 

Hvordan søger jeg om tidlig pension?

Når du via borger.dk søger om ret til tidlig pension, er det Udbetaling Danmark, som henter oplysninger om dig ud fra forskellige registre. Men du kan komme til at stå i en situation, hvor der mangler dokumentation for nogle år.
Det får du selvfølgelig selv besked om, og så skal du selv i sving.