Barn syg

​Her finder du svar på dine spørgsmål om barnets første og anden sygedag.

heroImage

Du har ret til at passe dit syge barn

Ved akut opstået sygdom, har den ene forælder ret til at holde fri fra arbejdet, hvis det er nødvendigt. 

Det gælder også, hvis dit barn kommer til skade i skole eller daginstitution. Det fremgår af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Definition af første sygedag

Den første dag dit barn er syg, er 1. sygedag. Det vil sige, at hvis dit barn bliver sygt en søndag, og du har fri den dag, kan du ikke holde barnets 1. sygedag om mandagen. Og på samme måde med 2. sygedag.

Bliver dit barn syg i institutionen, og du bliver nødt til at gå klokken 16, selvom du normalt har fri klokken 16.30, har du i princippet brugt barnets 1. sygedag. Dog er retten til barns 1. sygedag i nogle overenskomster udvidet, så du har ret til en hel fridag med løn, hvis du bliver kaldt hjem fra arbejde, og fri med løn den efterfølgende dag.

Du skal være opmærksom på, at kun én af forældrene kan holde barnets 1. sygedag. Barnets far kan fx ikke holde fri på barnets 1. sygedag mandag, hvorefter barnets mor holder barnets 1. sygedag tirsdag. Det samme gælder 2. sygedag.

Husk, at melde til din arbejdsgiver, at du er forhindret i at komme på arbejde, fordi dit barn er sygt.

Løn på første sygedag

De fleste overenskomster giver ret til fuld løn på barns første sygedag. 

Her er et eksempel fra Industriens Overenskomst: Du har ret til at passe dit barn på første sygedag, hvis

  • Dit barn er under 14 år
  • Du har været ansat i over 9 måneder
  • Du melder barn syg rettidigt – senest ved arbejdstids begyndelse, som hvis du selv er syg.

Tjek, hvad der gælder for dig i din overenskomst og ansættelseskontrakt. Her kan du også se, om du har mulighed for at bruge omsorgsdage til at passe dit syge barn.