Feriedagpenge

På ferie fra job eller jobsøgning.

heroImage

Ledige og lønmodtagere kan holde ferie med feriedagpenge

Feriedagpenge er for dig, der modtager dagpenge. Men også dig, som har et arbejde uden ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse.  

For at have ret til feriedagpenge skal du:

 • have optjent ret til feriedagpenge
 • være lønmodtager – fx som fastansat eller vikar – eller ledig
 • være medlem af en dansk a-kasse både under optjening af feriedagpengeretten og under ferien
 • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
 • opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed
 • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.

Søg feriedagpenge fem uger før

Du kan tidligst søge fem uger før feriens start. Feriedagpenge bliver udbetalt ugen før. 
Husk, at du skal først holde ferie med penge fra din Feriekonto eller løn, før du kan få feriedagpenge.

Krav og frister

Hvor meget får jeg udbetalt?

Du får den sats, som du ville få, hvis du var ledig og skulle have dagpenge.

Sådan optjener du feriedagpenge og ferie

På dagpenge: du optjener ret til feriedagpenge løbende og månedsvis. 

På barselsdagpenge: du optjener ret til feriedagpenge løbende og månedsvis.

Optjeningen beregnes i forhold til de timer som du har fået udbetalt, og kan højest udgøre 2,08 dag pr. måned i ferieåret. Ferieåret er fra 1. september til og med 31. august det efterfølgende år.

Hvornår kan jeg få udbetalt feriedagpenge?

Feriedagpenge kan kun bruges i ferieåret, og de efterfølgende 4 måneder (1. september – 31. december). Du skal ansøge a-kassen om feriedagpengene senest 31. januar.

Feriedagpenge kan ikke overføres til næste ferieår.

Du kan tidligst få feriedagpenge udbetalt en uge før ferien.
Husk: a-kassen have din ansøgning mindst 4 uger før feriens start, hvis du skal have udbetaling ugen før ferien.

Hvem kan IKKE få feriedagpenge?

Du kan som hovedregel, ikke få feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet er:

 • selvstændig erhvervsdrivende uden ret til dagpenge
 • ledig, men ikke har ret dagpenge
 • tilmeldt en uddannelse, som ikke er lønnet
 • sygemeldt eller på barsel
 • frihedsberøvet
 • omfattet af konflikt
 • på orlov
 • i fleksjob eller under revalidering
 • på efterløn eller fleksydelse
 • ikke er medlem af en a-kasse.

Ledig? Sådan får du feriedagpenge

Du skal registrere ferie på jobnet.dk 

Du skal først bruge af de feriepenge, som du har optjent ved tidligere arbejdsgiver. Derefter kan du få feriedagpenge. 
Har du ikke optjent feriedagpenge, kan du holde ferie for egen regning.

Sådan søger du feriedagpenge under ledighed

 • Du skal sende en ansøgning til a-kassen for at få udbetalt feriedagpenge
 • Ferien skal være meldt til jobnet.dk senest 14 dage før

Hvis jobcenteret, allerede inden du melder din ferie, har indkaldt dig til møde eller aktivering, har du pligt til at deltage.

I job? Sådan får du feriedagpenge

Feriedagpenge er en offentlig ydelse. Derfor skal du opfylde nogle betingelser, før du kan få dem udbetalt. Feriedagpenge er nemlig ikke dine egne penge, sammenlignet med feriepenge, som du optjener hos en arbejdsgiver.

Krav for at få feriedagpenge:

 • Du skal holde ferie uden at modtage løn eller lignende.
 • Du skal søge feriedagpenge ved den a-kasse, du er medlem af på ferietidspunktet.
 • Du skal have dagpengeret, hvis du var ledig under ferien.
 • Du skal være rask og til rådighed for arbejdsmarked ved feriens start.
 • Du skal opholde dig i Danmark forud for ferien.
 • Du skal have afholdt al ferie, som du har optjent efter ferieloven.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til feriedagpenge

3363 2125

Mandag til torsdag kl. 8.30 – 17.00

Fredag kl. 8.30 – 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling