Ferieloven

Skal du til at planlægge din ferie? Så er det en god idé at få styr på de vigtigste ferieregler. Her får du hjælp til at forstå ferieloven.

heroImage

7 ting du skal vide om ferieloven

1

Ret til 25 dage

Du har ret til 25 dages betalt ferie om året. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned – uanset om du arbejder fuldtid eller deltid.

2

Ferieåret

Du optjener 25 feriedage  i løbet af ferieåret, som går fra 1. september til 31. august året efter.

3

Samtidighedsferie

Du kan nu afholde din ferie indenfor samme år, som du optjener den. Ferieafholdelsesperioden er dog 4 måneder længere end perioden, hvor du optjener.

4

Overførsel af ferie

Fem feriedage kan overføres til næste ferieår efter aftale med din arbejdsgiver.

5

Forskudsferie

Du kan aftale med din arbejdsgiver at holde ferie med løn, selvom du rent faktisk ikke har optjent ferien endnu.

6

Afholdelse af ferie ved optjent ferie

De grundlæggende principper for betaling under ferie er i vidt omfang ens. Der er to former for feriebetaling:  

  • Ferie med løn og ferietillæg på 1 procent    
  • Feriegodtgørelse

Du har ret til løn under ferie og ferietillæg, når du er ansat månedsvis, og du har ret til løn på helligdage og under sygdom. Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, har du ret til feriegodtgørelse på 12,5 %. Den løn, der betales under ferien, er den sædvanlige, fastpåregnelige løn på tidspunktet for afholdelse af ferien.

7

Hold ferie uden løn

Du har altid ret til at holde op til 5 ugers ferie – også selv om du ikke har opsparet løn til ferie. Det gælder fx hvis du er nyansat. I så fald vil ferien være for egen regning.

Samtidighedsferie

Samtidighedsprincippet betyder, at du optjener og afholder ferie næsten samtidig.
Du kan allerede afholde den optjente ferie i måneden efter optjeningen.

Du optjener ferie fra 1. september til 31. august.

Du optjener 2,08 dages ferie per måned, der kan afholdes med det samme – og senest inden for 16 måneder i:

Ferieafholdelsesperiode: 1. september til den 31. december året efter.

Ferieloven giver også mulighed for at afholde ferie i fire måneder ud over optjeningsåret.
Du har også krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra maj til og september