Forhindret i at holde ferie

Må du aflyse din ferie, kan du få overført fire ugers ferie.

heroImage

Du kan overføre op til fire ugers ferie

Hvis du er forhindret i at holde ferie, kan du overføre fire ugers ferie  frem til den 31. december, hvor ferieåret slutter. Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Grunde til at du er forhindret i at holde ferie:

 • Egen sygdom
 • Barsels- eller adoptionsorlov
 • Tvangsindlæggelse
 • Arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • Overgang til selvstændigt erhverv
 • Hjemmegående uden at modtage kontanthjælp eller dagpenge.
 • Valg til borgmester, udnævnt minister eller andet tillidshverv
 • Afsone dom i fængsel
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • Tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
 • Udsendelse af forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver
 • Manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • Syge- og plejeorlov til pasning af  nærtstående syge eller døende
 • Tjeneste inden for Forsvarsministeriet eller politiets område som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold
 • Sikkerhed- og sundhedsvagter inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen, i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, fx når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

Sådan får du overført ferie og feriepenge

Hvem: Din arbejdsgiver giver Feriepengeinfo besked om, hvor mange feriedage, der skal overføres. 
Hvornår: Senest 31. januar, efter ferieåret er slut. Hvis du ikke er timelønnet, men er ansat med ret til ferie med løn, skal din arbejdsgiver blot overføre ferien i sit eget lønsystem.


Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.