Fri på helligdage

Læs om du får løn på helligdage og andre fridage.

heroImage

Helligdage

I Danmark har vi ti officielle helligdage: nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag, anden påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinsedag, anden pinsedag, første juledag og anden juledag.

Ikke alle har fri på helligdage i Danmark, så tjek din ansættelseskontrakt.

Andre fridage

Juleaften og nytårsaftensdag

Juleaften og nytårsaftensdag er ikke reguleret af ferieloven. Det betyder, at de i princippet er helt almindelige arbejdsdage. Men mange arbejdspladser holder betalt fri på disse to dage.

Dansk Metal har været med til at forhandle de to fridage hjem til dig i nogle overenskomster.
Hvis du ikke har en overenskomst, skal du tjekke din ansættelseskontrakt for at se, om du har fridage udover helligdage.

Grundlovsdag – 5. juni

Hvor arbejder du:

 • På Industriens Overenskomster:
  Du har fri med løn på grundlovsdag. Hvis grundlovsdag falder på en hverdag udbetales din løn fra din Fritvalgs Lønkonto. Din arbejdsgiver må gerne kalde dig på arbejde, men så får du løn, tillæg og overtidsbetaling for at arbejde på en fridag.
 • Kommune eller region:
  Du har som udgangspunkt fri fra kl. 12 på grundlovsdag. Tjek de lokale aftaler og den overenskomst, som du er ansat under. Du får løn, mens du har fri (gælder også lærlinge).
 • Staten:
  Du har ikke fri på grundlovsdag. Men hvis du bliver bedt om at arbejde mellem kl. 12 og 24, så får du et ekstra tillæg på 25% af netto-timelønnen (gælder også lærlinge).

1. maj

Hvor arbejder du:

 • På Industriens Overenskomster: 
  Du har fri med løn på 1. maj. Hvis 1. maj falder på en hverdag, så trækkes din løn fra din Fritvalgs Lønskonto. Din arbejdsgiver må gerne kalde dig på arbejde, men så skal du både have løn og tillæg for at arbejde på en fridag og overtidsbetaling (gælder også lærlinge).
 • Lærling på skoleophold eller i skolepraktik:
  Du har fri med løn/skolepraktikydelse, hvis skolen holder lukket. Hvis skolen har undervisning, skal du møde op.
 • Kommune eller region på håndværkeroverenskomsten:
  Du har fri 1. maj fra kl. 12. I mange af hovedstadens kommuner er 1. maj en hel fridag, så tjek de lokale aftaler. Du får løn på denne fridag (gælder også lærlinge)..
 • Staten: 
  Du skal bede om fri 1. maj. Du får løn på fridagen, hvis der er en aftale om det på din arbejdsplads (gælder også lærlinge).