Fritvalgs Lønkonto kan bruges til udbetaling

Sikrer dig en opsparing, som du selv bestemmer, hvordan du vil bruge.

heroImage

Fritvalgs Lønkonto kan bruges til udbetaling

Din arbejdsgiver betaler en procentsats af din løn ind på en opsparing. Den kan du fx vælge at bruge til at få en ekstra udbetaling på dine fridage. Du har krav på en fritvalgsordning, hvis du fx er ansat på en overenskomst med Dansk Metal.

Industriens overenskomst giver fx:

  • To børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år.
  • Seniordage, hvor du kan få udbetalt pengene fra din Fritvalgs Lønkonto

Eller mere i udbetaling på fridage, fx

  • Ferie
  • Feriefridage
  • Overenskomstmæssige fridage
  • Søgnehelligdage
  • Børneomsorgsdage
  • Barns 2. hele sygedag
  • Barns lægebesøg

Bliv klogere på Fritvalgs Lønkonto