Jeg vil have gratis a-kasse som lærling

Hvis du er i gang med en uddannelse, har du mulighed for at søge gratis a-kasse. Gratis a-kasse kan gives i op til 5 år.

heroImage

Du skal opfylde en række krav for at blive gratis medlem af a-kassen

 • I nogle tilfælde kan du blive gratis medlem af a-kassen og dermed sikre dig selv, hvis du bliver ledig som nyuddannet. Det gælder blandt andet lærlinge og elever.
 • Er du lærling eller under uddannelse, kan du i nogle tilfælde blive gratis medlem af a-kassen. Det vil sige fritaget for a-kassekontingent. Om det gælder dig, afhænger af din situation, alder med mere.
 • Du kan have gratis a-kasse i sammenlagt max. 5 år. Hvis du har haft gratis a-kasse i en anden a-kasse, bliver disse perioder lagt sammen.

Hvis du er under 30 år

 • Er du i lønnet uddannelse som lærling/elev må du ikke have anden indtægt ud over din løn som lærling/elev.
 • Din erhvervsuddannelse skal være på mindst 18 måneder.
 • Din uddannelse skal give dig ret til at dimittere i a-kassen. Det betyder, at din uddannelse skal høre under Dansk Metals fagområde.
 • Du må ikke modtage anden offentlig forsørgelse efter lov om social service.
 • Hvis du læser på skolepraktikydelse eller SVU må dine samlede indtægter inkl. beskæftigelse ikke overstige det maksimale dagpenge niveau 244.308 kroner om året (2024-tal)
 • Hvis du læser på SU indenfor klippekortet, må din samlede indtægt ikke overstige  294.806 kroner om året (2024-tal)

Hvis du er over 30 år 

 • Du skal opfylde samme regler som hvis du var under 30 år og 
 • Du skal have ret til dagpenge ved uddannelsesstart.
 • Du skal indbetale til efterlønsordningen eller være i en bidragsfri periode.
 • Hvis du er voksenlærling med tilskud til din løn, efter §§ 154-160 i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, er kontingentfritagelsen ikke betinget af et indtægtsloft.

Ansøg om gratis a-kasse

Hvis du allerede er medlem af Metal A-kasse, kan du ansøge om gratis a-kasse med det samme.

Hvis du ikke er medlem af Metal A-kasse, skal du melde dig ind først. Når du indmelder dig, kan du samtidigt ansøge om gratis a-kasse. Er du medlem af en anden a-kasse, men ønsker overflytning til os, er det vigtigt, at du på indmeldelsen skriver, hvilken a-kasse du er medlem af, så sørger vi for, at din anciennitet bliver flyttet med.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til dit kontingent, medlemskab eller gratis a-kasse under uddannelse

3363 2121

Mandag til torsdag: 8.30-17.00

Fredag: 8.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling.