Generalforsamling i Metal Midt-Vestsjælland

Vellykket generalforsamling

Årets generalforsamling bød på flot fremmøde, hakkebøf på menuen og valg til både bestyrelse og de 8 delegerede til Dansk Metals Kongres senere på året.

Metal Midt-Vestsjællands generalforsamling lagde traditionen tro stærkt ud med en klassiker – hakkebøf med det hele. For uden mad og drikke, går det ikke. Og det var en veloplagt og velmødt forsamling, der blev guidet gennem aftenens vigtige punkter af dirigent Carl Mahler heriblandt status på året i afdelingen, forslag til OK25 og (gen)valg til bestyrelsesposter og kongresdelegerede.

Stigning i antallet af lærlinge


Ungdommen er blevet mere synlig i Metal Midt-Vestsjælland. Afdelingsformand Gert S. Hansen fortalte, at afdelingen har fokus på lærlinge gennem målrettet kampagne og besøg på grundforløb og hovedforløb på de forskellige uddannelser gennem året. Og som noget nyt i år, er der fast ”kontortid” hver anden onsdag på ZBC i Ringsted, så de unge kan få faglig hjælp i frokostpausen og få vendt lønsedlen eller andre spørgsmål. Derfor er det også positivt, at vi ser en stigning i antallet af lærlinge i vores afdelingen.

Genvalg og opbakning til bestyrelsen

Tre bestyrelsesposter og kassereren var på valg. Alle fire havde mod på at fortsætte arbejdet og genopstillede. De mødte opbakning fra generalforsamlingen og er valgt ind til en ny periode.

De valgte bestyrelsesmedlemmer er Daniel Bjerregaard, Avista Green Aps, Henrik Jensen, Martlev ApS og Thomas Petersen, Ckj Steel A/S. Afdelingskasserer Inge Andersen modtog genvalg for endnu en to-årig periode.

Herudover blev Jesper Rosenberg fra Frese Metal- og stålstøberi A/S genvalg som bestyrelsessuppleant og Jens Erbo Nielsen fra Antvorskov Kaserne modtog genvalg som revisor.

Stor interesse for kongressen i september

De gule stemmesedler måtte frem, da generalforsamlingen skulle vælge de delegerede, der skal repræsentere afdelingen til Dansk Metals kongres i september i år. På dagen, var der flere kandidater, der meldte sig, så der var rift om pladserne. 

Resultatet er at afdelingens 8 delegerede bliver:

Afdelingsformand, Gert Suhr Hansen, afdelingskasserer, Inge Andersen, afdelingsnæstformand, Henrik Piepgrass, bestyrelsesmedlemmerne Allan Jensen, Daniel Bjerregaard, Frank Andersen, faglig sekretær John Erik Nielsen og afdelingens ungdomsformand, Rasmus Kemp, som skal repræsentere afdelingen. 

Derudover blev faglig sekretær Jesper Larsen, og tillidsrepræsentant hos arbejdstilsynet Nina Sundmand Ottesen valgt som suppleanter.

Del indholdet

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.