Brancheklubber i Metal Østjylland

Her kan du se bestyrelserne samt mere om vores 4 brancheklubber:

Brancheklubber

Fagklubben for små og mellemstore virksomheder

Klubben organiserer medlemmer, der er ansat på små og mellemstore virksomheder uden egen værkstedsklub i Metal Østjylland.

Klubben har en valgt formand. Der er ca. 2.400 medlemmer i klubben.

Klubben er en faglig klub, der indgår og vedligeholder overenskomster, sikrer et godt arbejdsmiljø, skaber jobformidling og udfører brancherettet arbejde samt sikrer en professionel sagsbehandling af faglige sager for klubbens medlemmer.

Kontakt:

Formand: Kjeld Moestrup
Direkte tlf.: 87 12 40 03
Mobiltlf.: 22 97 83 48
Mail: kjmj@danskmetal.dk

Kasserer: Søren Holmgaard Pedersen
Mobiltlf.: 28 96 87 41
Mail: holmemaj@gmail.com 

Faglig sekretær: Keld Christensen
Direkte tlf.: 89 30 77 26
Mobiltlf.: 29 93 81 96
Mail: kelc@danskmetal.dk

 

Bestyrelsen:

Formand: Kjeld Moestrup - Fagklubben for små og mellemstore virksomheder 

Kasserer: Søren Holmgaard Pedersen - TR - Kamf A/S

Best. medlem: Allan Nielsen - AMR - El:Con Innovation A/S

Best. medlem: Keld Christensen - Faglig sekretær - Fagklubben for små og mellemstore virksomheder

Best. medlem: Steffen Duelund Hedegaard - TR - Expedit A/S

Best. medlem: Steffen Howard Jensen - TR - Ricoh Danmark A/S

Best. medlem: Allan Lorentzen - TR - Linco Food Systems A/S

Best. medlem: Tom Lejel - TR - ​Stjernholm A/S

Best. medlem: Alan Gybel Jensen - TR - Aarhus Vand A/S

Rørklubben

Rørklubben er stiftet i 1903 og klubben organiserer rørsmede, vvs'er og fjernvarmemontører.

Vi er ca. 270 medlemmer i klubben.

I brancheklubben møder du kollegaer fra din egen branche og der er muligheder for at få nye idéer og inspiration.

Vi kæmper for bedre løn og arbejdsvilkår - skaber sammenhold på arbejdspladsen og i branchen - arrangerer diverse arrangementer for at styrke det sociale samvær og samle medlemmerne.

Kontakt: 

Formand: Hans Chr. Lund

Direkte tlf.: 89 30 77 43

Mail: hacl@danskmetal.dk 

 

Bestyrelsen:

Formand: Hans Chr. Lund - Rørklubben 

Kasserer: Frank Skaaning - Henning Mortensen A/S

Best. medlem: Per Kromann - Opmåler 

Best. medlem: Jan Andersen - Bravida Danmark A/S

Best. medlem: Claus Reffstrup Pedersen - Bravida Danmark A/S

Best. medlem: Christian Haslund Henriksen - Bravida Danmark A/S

Best. medlem: Lasse Nielsen - Bravida Danmark A/S 

Mekanikerklubben

Fremsynede mekanikere i Aarhus stiftede i 1914 Mekanikerklubben.

I dag er klubben samlingssted for Metal Østjyllands ca. 1.000 mekanikerne i Aarhus, Grenaa og Randers.

Mekanikerklubben varetager medlemmernes interesser på områder som overenskomster, løn og arbejdsvilkår, uddannelse og den fortsatte udvikling af faget.

Kontakt:

Formand: Jørgen Nielsen

Direkte tlf.: 89 30 77 45

Mobil: 20 54 21 47

Mail: jorn@danskmetal.dk 

 

Bestyrelsen:

Formand: Jørgen Nielsen, Mekanikerklubben

Næstformand: Bo Holmgaard, lastvognsmekaniker - Scania Aarhus V, TR

Kasserer: Leif Andersen, automekaniker - Carservice ApS 

Best. medlem: Holger Rasmussen, automekaniker - Tage Thomsen A/S, TR

Best. medlem: André Nielsen, faglig sekretær - Metal Østjylland 

Best. medlem: Henrik Sørensen, karrosseritekniker - Semler Mobility Risskov, TR

Best. medlem: Claus Bøje, automekaniker - Semler Mobility Risskov, TR

Best. medlem: Lars Otte Jensen, automekaniker - Bilbutikken A/S Randers, TR

Best. medlem: Steen Mølsted, automekaniker - Koch Biler Aarhus, TR

Den Offentlige Brancheklub

Brancheklubben har til formål at sikre medlemmerne de bedst mulige overenskomster indenfor det statslige, regionale og kommunale område.

Vi arbejder for at styrke sammenholdet og kammeratskabet i en aktiv faglig klub til gavn for alle medlemmerne i brancheklubben. Vi vil være et aktiv for medlemmerne ved at varetage deres interesser overfor relevante arbejdsgivere og organisationer.

Den Offentlige Brancheklub startede i 2002 efter sammenlægningen af afdeling 1 og 2 i Metal Århus som Statsbrancheklubben. I 2007 kom de amts- og kommunaltansatte med og klubben blev til Den Offentlige Brancheklub, som i dag omfatter alle stats-, regionale- og kommunalt ansatte i Metal Østjylland.

Bestyrelsens mål er derudover at arrangere flest mulige arrangementer til gavn for vores medlemmer. Som fast punkt har vi en forårsgeneralforsamling og et medlemsmøde i efteråret.

Kontakt:

Formand: Rasmus Vinge

Mobil: 23 38 22 99 

Mail: ravi@danskmetal.dk 

 

Bestyrelsen:

Formand: Rasmus Vinge, Aarhus Universitet, TR 

Næstformand: Ole Bech Antonsen, Magistratafdelingen for Sundhed og Omsorg, TR

Kasserer: Jeppe Kappelgaard Lauridsen, Aarhus Universitet 

Best. medlem: Jeppe W. Nygaard, Aarhus Universitetshospital 

Best. medlem: Steen Holm, Vandmiljø Randers A/S, TR 

Best. medlem: Anja Sørensen, Arbejdstilsynet 

Best. medlem: Michael Overby, Aarhus Universitetshospital, AMR 


Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Metal Østjylland og få en snak.

8930 7700

Telefontider:

Mandag - onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00 - 12.00

Du kan også skrive til: ostjylland@danskmetal.dk