Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen om genoptagelse af erhvervsevnetabssager

En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for, at arbejdsskadesager, hvor der er givet erstatning for tab af erhvervsevne, i nogle tilfælde kan genoptages.


Har du været udsat for en arbejdsskade, og var tilknyttet efterlønsordningen, kan du have mistet de efterlønspræmier, som du ville have haft optjent, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Hvis du har fået erstatning for tab af erhvervsevne – uden at din mistede efterlønspræmie er blevet indregnet i din årsløn, inden skaden – kan du i nogle tilfælde få din sag genoptaget.

En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for, at arbejdsskadesager, hvor der er givet erstatning for tab af erhvervsevne, i nogle tilfælde kan genoptages.
Det kan ske, hvis den mistede efterlønspræmien ikke blev inddraget, da AES beregnede årsløn før arbejdsskaden.

Baggrunden er, at Østre Landsret har slået fast, at den mistede efterlønspræmie kan indgå ved fastsættelsen af årsløn, selvom den tilskadekomne endnu ikke var begyndt optjeningen af efterlønspræmie, da skaden skete.

Det betyder, at det kan være relevant for dig at få din sag genoptaget, hvis du kan sandsynliggøre, at du ville have optjent efterlønspræmie, hvis du ikke var komme til skade på arbejdet.


Hvornår er det relevant at bede om genoptagelse?

Det kan være relevant for at bede AES om genoptagelse, hvis følgende gælder:

  • Du er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne.
  • AES har ikke tillagt efterlønspræmie ved fastsættelse af årslønnen med den begrundelse, at du ikke havde påbegyndt optjeningen af efterlønspræmie, da skaden skete.
  • Hvis du mener, at du har mistet efterlønspræmie som følge af arbejdsskade, men AES har ikke taget stilling til dette forhold ved afgørelsen om årsløn.
  • Afgørelsen er truffet i perioden 1999 til 2020.
  • AES har tillagt efterlønspræmien til årslønnen, og AES tillagde mindre end værdien af 4 præmier.

Du vil som udgangspunkt ikke have krav på yderligere erstatning, selvom den mistede efterlønspræmie ikke blev tillagt årslønnen, hvis:

  • Årslønnen var fastsat til maksimalårslønnen (fremgår af AES’ afgørelse).
  • Du var ansat i fleksjob på tidspunktet for ulykken.
  • Du var overgået til folkepension på tidspunktet for ulykke 

 

Sådan beder du om genoptagelse 

Det gør du ved at bruge AES-blanket til genoptagelse, som du finder på aes.dk eller ved at kontakte afdelingen.

Alle anmodninger om genoptagelse skal gå igennem AES – også selvom det var Ankestyrelsen, der senest traf en afgørelse i sagen.


En genoptagelse betyder, at AES ser på din sag igen.

I verserende sager, hvor der endnu ikke er truffet en afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, tages der højde for den ændrede praksis, når afgørelsen træffes.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Baggrund

>Du kan læse mere om praksis og regler i Ankestyrelsens principafgørelse 2-20. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Metal Østjylland og få en snak.

8930 7700

Telefontider:

Mandag - onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00 - 12.00

Du kan også skrive til: ostjylland@danskmetal.dk