Mulighed for genoptagelse af tidligere afviste sager om skuldersygdomme

Erhvervssygdomsudvalget har den 29. maj 2018 indstillet til ministeren, at fortegnelsen om anerkendelse af erhvervssygdomme anmeldt FØR den 1. januar 2005 ændres, således at kriterierne for anerkendelse af skuldersygdomme bliver tilsvarende de krav som gælder for sygdomme anmeldt efter den 1. januar 2005.

Baggrunden for Erhvervssygdomsudvalgets beslutning er, at en ny udredning viser årsagssammenhænge mellem visse skuldersygdomme og arbejdsmæssige belastninger.

Det betyder, at nogle tidligere afviste sager om skuldersygdomme anmeldt FØR den 1. januar 2005 nu kan genoptages.

En tidligere afvist sag kan genoptages, hvis årsagen til at den tidligere blev afvist var, at man ikke havde haft relevant skulderbelastende arbejde.

I de sager, der genoptages, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring se på sagen igen, og tage stilling til om arbejdsbelastningerne man har været udsat for nu opfylder kravene til anerkendelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har oplyst, at det ikke vil være praktisk muligt for dem at finde de tidligere afviste sager.

> Derfor er Metal Østjyllands anbefaling til dig:

Har du en afvist sag fra FØR 1. januar 2005, er du meget velkommen til, at rette henvendelse til afdelingen, så vil vi være behjælpelig med at se på sagen og eventuelt søge sagen genoptaget.

Hvis du har en afvist arbejdsskadesag, omhandlende en skuldersygdom, der er anmeldt EFTER den 1. januar 2005, har ændringen i kriterierne for anerkendelse ingen betydning for din sag. Ændringen har udelukkende betydning for sager anmeldt FØR den 1. januar 2005.


Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Metal Østjylland og få en snak.

8930 7700

Telefontider:

Mandag - onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00 - 12.00

Du kan også skrive til: ostjylland@danskmetal.dk