Grundkurser for TR

heroImage

Afspil video

Grundkursus 1 - Overenskomstforståelse, roller, samarbejde og organisering

Se video og få en kort intro til kursets indhold.

På dette kursus får du en grundig introduktion til, hvad det vil sige at være tillidsrepræsentant.

Du får viden om, hvad dit ansvar er og hvilke rettigheder, du har som tillidsvalgt. Og indblik i de forskellige opgaver, du har som tillidsrepræsentant.

På kurset arbejder du med overenskomstcases og lærer at bruge overenskomsten som et redskab til at finde løsninger på arbejdspladsen.

Vi sætter fokus på organisering på din arbejdsplads, på hvordan alle dine kolleger bliver medlem, og hvad der skal til for at fastholde dem i Dansk Metal.

Kurset giver dig kendskab til mange sider af forbundets arbejde, betydningen af den danske arbejdsmarkedsmodel samt fagforeningers og arbejdsgivers funktion og samspil. 

Du får også viden om, hvem der gør hvad i Dansk Metal.

Forudsætning:
Grundkursus 1 henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter. Andre fagligt interesserede, herunder klubbestyrelsesmedlemmer, er også velkomne.

Afspil video

Grundkursus 2 - Forhandling

Se video og få en kort intro til kursets indhold.

Kursets hovedtema er forhandling og forhandlingsteknik. Vi spiller fx et rollespil om en lønforhandling på en arbejdsplads.

Undervejs følger underviseren op på, hvad der gik godt, og hvad du som forhandler skal være opmærksom på. Det giver dig redskaber til bedre at kunne gennemføre en lønforhandling på din virksomhed.

På kurset får du desuden inspiration til at indgå lokalaftaler, der kan understøtte organisering og fastholdelse samt værktøjer til, hvordan du bliver en endnu større del af dette på din arbejdsplads.

Der kommer også en repræsentant fra Forhandlingssekretariatet i Forbundshuset på besøg og informerer om aktuelle fagretslige sager.
 
Forudsætning:
Grundkursus 2 er til dig, der har gennemgået Grundkursus 1.

Afspil video

Grundkursus 3 - Lokalaftaler og kutymer

Se video og få en kort intro til kursets indhold.

På dette kursus får du redskaberne til at forklare vigtigheden af, at dine kollegaer skal være organiseret i en rigtig fagforening.

Du får indsigt i, hvordan du involverer kollegaerne i det faglige arbejde og skaber fællesskab på arbejdspladsen, og du får værktøjer til at sikre den rette synlighed og kommunikationen i hverdagen med og overfor kollegerne.

Kurset sætter også fokus på samarbejdet mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten - hvor er der fælles interesser, og hvor kan vi støtte hinanden?

Der vil også på dette kursus blive arbejdet videre fra med det faglige indhold fra grundkursus 2 – nemlig overenskomsten og indgåelse af lokalaftaler.

I løbet af kurset kommer der en repræsentant fra Uddannelsessekretariatet i Forbundshuset og informerer om uddannelse og efteruddannelse. Du får dermed kendskab til Uddannelsessekretariatets arbejde, og de muligheder der er for dig og kollegerne i forhold til efteruddannelse herunder brugen af kompetencefondene.

Forudsætning:
Grundkursus 3 er til dig, der har gennemgået Grundkursus 2, eller hvis du er valgt tillidsrepræsentant eller er bestyrelsesmedlem.

Afspil video

Grundkursus 4 - Afslut – og gennemslagskraft

Se video og få en kort intro til kursets indhold.

Grundkursus 4 afslutter det samlede grundkursusforløb, hvor fokus er på træning af din personlige gennemslagskraft, når du skal kommunikere med kolleger og ledelse i hverdagen.

Trådene og læring samles op fra de tidligere kurser, så du efter dette kursus har et samlet overblik over, hvad der skal til for at organisere medlemmerne på arbejdspladsen og for at varetage dine kollegers interesser som tillidsvalgt.

Gennem praktiske øvelser arbejder vi med teknikker, så du bedre bliver hørt og får større sikkerhed og gennemslagskraft i kommunikationen.
Du får også viden om, hvad dit kropssprog betyder for dig og for tilhørerne. Hvordan du bedst fremstår klart og tydeligt, og hvordan du skærper dine budskaber og afleverer dem, så modtageren forstår dem.

En repræsentant fra Dansk Metals daglige ledelse opdaterer dig på den seneste faglige og politiske situation.
 
Forudsætning:
Grundkursus 4 er til dig, der har gennemgået grundkurserne 1, 2 og 3. Du kan også deltage som valgt tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant eller som bestyrelsesmedlem.

Dialogrum for kursister på TR-kurser

Har du været på et af vores kurser, kan du finde materialer fra kurset og værktøjer til kommunikation på din arbejdsplads, dit bestyrelses- og udvalgsarbejde.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

​Kontakt Metalskolen, hvis du har spørgsmål om kurser, MetalFerie eller praktiske oplysninger om skolen.

4739 0100
Metalskolen Jørlunde
Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

www.metalskolen.dk
metalskolen@danskmetal.dk
metalferie@danskmetal.dk