Trepartsforhandlinger om lønløft

Den 4. december indgik fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen en ekstraordinær trepart om ekstra lønkroner til udvalgte grupper i denne offentlige sektor.

Efter måneders trepartsforhandlinger om lønløft i den offentlige sektor landede der den 4. december en aftale. Regeringen havde allerede på forhånd udpeget udvalgte offentlige faggrupper, som de mente skulle have et lønløft. Der er tale om sygeplejersker, pædagoger, jordemødre og SOSU’er på det kommunale og regionale område, og fængselsbetjente på det statslige område. Alle grupper har fået en ekstra lønpose i den nye trepart. Pengene er dog kommet med en række modkrav, som fx at deltidsansatte skal gå på fuldtid som betaling for, at de omtalte grupper kan få de ekstra penge.

Hvorfor var Dansk Metal med i treparten?

Dansk Metal deltog i de afsluttede trepartsforhandlinger, selvom Dansk Metals medlemmer ikke er omfattet af lønløftet i treparten. 

Det gjorde vi for at modvirke, at Dansk Metals medlemmer og øvrige håndværkere kommer til at betale i form af modydelser i de kommende overenskomstforhandlinger ved OK24. Dansk Metals formand, Claus Jensen, siger om treparten og de kommende OK24-forhandlinger:

– Trepartsaftalen er bedre end frygtet, men vi jubler på ingen måde. Vi valgte at gå aktivt ind i forhandlingerne for at reparere på følgeskaderne af politikernes overgreb på den danske model. Vi er lykkedes med at trække det i den rigtige retning, så håndværkere i det offentlige ikke kommer til at betale en for høj pris.
Der er ikke én eneste arbejdsplads i det offentlige, der ville fungere uden dygtige håndværkere. Ingen hospitaler ville fungere. Vi ville ikke have rent drikkevand. Og der ville ikke være elektricitet. Så jeg har en klar forventning om, at vores medlemmer nu bliver tilgodeset ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2024. Kommuner, regioner og staten kan godt forberede sig på, at vores krav ikke er blevet mindre efter den her trepart. Med aftalen har arbejdsgiverne fået en ekstra pose penge til lokal løn. Det har jeg en klar forventning om, at vores medlemmer får del i, og det kommer vi selvfølgelig til at presse på for.

Hvad er en trepartsforhandling?

Der er, som navnet siger, tre parter i en trepartsforhandling: regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Der er gennem treparter tidligere blevet forhandlet om overordnede rammer som fx pension, uddannelse og arbejdsmiljø. Det er en forhandlingsform, som er brugt i mere end 100 år i Danmark, og den bruges, når helt særligt udfordringer på arbejdsmarkedet skal løses. Den blev flittigt brugt under corona til fx at sørge for lønkompensation.

Det helt særlige ved den afsluttede trepart er, at regeringen var med i forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår. Et område, som regeringen normalt ellers ikke blander sig i, da det er arbejdsgiver og arbejdstager, som forhandler dette.

OK24

Læs mere om overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte her:

Del indholdet

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.