OK24

Her kan du finde information om overenskomstforhandlingerne for staten, kommunerne og regionerne.

Nye overenskomster på det offentlige område

Mandag den 15. april 2024 blev de nye overenskomster inden for staten, kommunerne og regionerne på det offentlige område stemt igennem med et stort ja. Hele 75 procent af de stemmeberettigede på det offentlige havde stemt, og her havde 84 procent stemt ja.

Overenskomsterne træder i kraft fra den 1. april 2024 med tilbagevirkende kraft – nogle af delene træder dog først i kraft senere.

Læs mere om de tre nye overenskomster her:

Samlet resultat for alle tre områder:
Stemmeprocent: 75%.

StemmerStemmeandel
Ja84,20%
Nej15,80%

Alle forlig fra OK24

Find alle forligene for de offentligt ansatte, som Dansk Metal har været med til at indgå, herunder organisationsaftaler for staten og forlig med KL og RLTN for henholdsvis kommuner og regioner.


I 2024 skal alle offentligt ansatte have nye overenskomster. Det betyder, at hvis du er ansat inden for staten, kommunerne og regionerne, så skal din overenskomst snart fornyes. Overenskomsten er en af kernegrundene til at være medlem af en fagforening. Det er her, vi blandt andet sikrer din løn, din pension, ferie- og fridage og ordentlige arbejdsvilkår gennem aftaler med arbejdsgiverne. Du kan læse meget mere om processen forud for, under og efter forhandlingerne i nedenstående.

Ved du, hvad du fik med ved OK21? Ellers se tre vigtige nedslagspunkter her:

 • En sikring af reallønnen med en lønstigning på 5,02 procent.
 • Reguleringsordningen blev bevaret. Reguleringsordningen sørger for, at der er balance mellem udviklingen i private og offentlige lønninger: Det betyder, at hvis lønudviklingen i det offentlige er højere eller lavere end i det private, så bliver den reguleret henholdsvis op eller ned med 80 procent af lønforskellen.
 • Forældres ret til sorgorlov, hvis de mister et barn, blev udvidet med fuld løn til 26 uger mod tidligere 14 uger. Det gælder indtil barnet fylder 18 år.

Hvad sker der i OK24?

Foråret 2023: Indsamling af krav

Medlemmer i hele landet kommer med deres forslag til OK24 til lokalafdelingerne. Forslagene kategoriseres, samles og godkendes af Dansk Metals hovedbestyrelse.

Procesperiode: juni-november 2023

 • Ved de offentlige overenskomster forhandler Dansk Metal ikke alene. Vi forhandler sammen med de andre faglige organisationer, som har overenskomster i det offentlige. Det gør vi, fordi det giver en ekstra styrke overfor arbejdsgiverne, at lønmodtagerne står sammen.
 • Dansk Metal er en del af det, vi kalder for Forhandlingsfællesskabet for overenskomsterne på det kommunale og regionale område, og det vi kalder for CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) på det statslige område.
 • Derudover er Dansk Metal en del OAO (offentligt ansattes organisationer, som en valggruppe i forhandlingsfællesskabet). Det er her, Dansk Metal bliver enige med de øvrige organisationer om, hvilke krav fra medlemmerne, som skal tages med til Forhandlingsfællesskabet.
 • Kravene fra OAO præsenteres for Forhandlingsfællesskabet, som bliver enige om de endelige krav. Det er de krav, som tages med ind til forhandlingerne med arbejdsgiverne.

Udveksling af krav og overenskomstforhandlinger

 • I december udveksles de endelige krav med arbejdsgiverne, og de officielle overenskomstforhandlinger går i gang. Der skal udveksles krav mellem alle parter for både staten, regionerne og kommunerne fredag d. 15. december.
 • Når forhandlingerne går i gang, forhandles der på tre områder indenfor det offentlige:
  • Staten: Her forhandler CFU med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
  • Det kommunale: Her forhandler Forhandlingsfællesskabet med Kommunernes Landsforening (KL).
  • Det regionale: Her forhandler Forhandlingsfællesskabet med RTLN.

Forhandlingsresultat og urafstemning

 • Hvis det lykkes parterne på hvert område at blive enige om en aftale, er der kutyme for, at der indgås forlig for alle tre områder løbende i februar. Oftest har det været sådan, at staten lander deres forlig som de første. Dernæst plejer kommunerne at lande deres, og regionerne lander til sidst. Der plejer at være en uges tid mellem, at hvert forlig lander.
  I nogle tilfælde kan forhandlingerne blive forlænget, hvis parterne ikke kan nå til enighed, og blive færdiggjort i marts.
 • Derefter kommer der urafstemning, hvor alle medlemmer på områderne skal stemme om deres nye overenskomst.

Konflikt

 • Der kan også ved overenskomstforhandlingerne opstå konflikt. Det kan der ved flere forskellige årsager:
  • Parterne kan ikke blive enige om et forlig
  • Der stemmes nej til forliget

Overenskomster

OK24 – staten

Der er indgået et 2-årigt overenskomstforlig på statens område. Læs mere om det her.

OK24 – kommunerne

Der er indgået et 2-årigt overenskomstforlig for offentligt ansatte i kommunerne. Læs mere om det her.

OK24 – regionerne

Der er indgået et 2-årigt overenskomstforlig på det regionale område. Læs mere om det her.

Konfliktstøttemodellen

Få svar på dine spørgsmål om konfliktstøttemodellen her.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.