OK24

Her kan du finde information om overenskomstforhandlingerne for staten, kommunerne og regionerne.

Nye overenskomstforlig for det offentlige


Der er landet 2-årige overenskomstforlig for staten, kommunerne og regionerne og dermed mere end 840.000 offentligt ansatte.

Staten var det første område, som indgik en aftale mellem Finansministeriet og CFU søndag den 11. februar.

Læs om forliget med staten

Kommunerne indgik dernæst en aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Forhandlingsfællesskab lørdag d. 17. februar. Læs mere om forliget her (link til underside om kommunerne). 

Læs om forliget med kommunerne

Regionerne indgik en aftale mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet tirsdag den 20. februar.

Læs om forliget med regionerne

Urafstemning

På nuværende tidspunkt er organisationsforhandlingerne i gang. De forventes afsluttet senest den 29. februar 2024. Det er ved de forhandlinger, at Dansk Metal forhandler de specifikke krav, som medlemmerne er kommet med.

Når alle forhandlinger er afsluttet, skal medlemmer og ansatte på en offentlig overenskomst til urafstemning. Vi skriver direkte til dig, der skal deltage.


I 2024 skal alle offentligt ansatte have nye overenskomster. Det betyder, at hvis du er ansat inden for staten, kommunerne og regionerne, så skal din overenskomst snart fornyes. Overenskomsten er en af kernegrundene til at være medlem af en fagforening. Det er her, vi blandt andet sikrer din løn, din pension, ferie- og fridage og ordentlige arbejdsvilkår gennem aftaler med arbejdsgiverne. Du kan læse meget mere om processen forud for, under og efter forhandlingerne i nedenstående.

Ved du, hvad du fik med ved OK21? Ellers se tre vigtige nedslagspunkter her:

 • En sikring af reallønnen med en lønstigning på 5,02 procent.
 • Reguleringsordningen blev bevaret. Reguleringsordningen sørger for, at der er balance mellem udviklingen i private og offentlige lønninger: Det betyder, at hvis lønudviklingen i det offentlige er højere eller lavere end i det private, så bliver den reguleret henholdsvis op eller ned med 80 procent af lønforskellen.
 • Forældres ret til sorgorlov, hvis de mister et barn, blev udvidet med fuld løn til 26 uger mod tidligere 14 uger. Det gælder indtil barnet fylder 18 år.

Hvad sker der i OK24?

Foråret 2023: Indsamling af krav

Medlemmer i hele landet kommer med deres forslag til OK24 til lokalafdelingerne. Forslagene kategoriseres, samles og godkendes af Dansk Metals hovedbestyrelse.

Procesperiode: juni-november 2023

 • Ved de offentlige overenskomster forhandler Dansk Metal ikke alene. Vi forhandler sammen med de andre faglige organisationer, som har overenskomster i det offentlige. Det gør vi, fordi det giver en ekstra styrke overfor arbejdsgiverne, at lønmodtagerne står sammen.
 • Dansk Metal er en del af det, vi kalder for Forhandlingsfællesskabet for overenskomsterne på det kommunale og regionale område, og det vi kalder for CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) på det statslige område.
 • Derudover er Dansk Metal en del OAO (offentligt ansattes organisationer, som en valggruppe i forhandlingsfællesskabet). Det er her, Dansk Metal bliver enige med de øvrige organisationer om, hvilke krav fra medlemmerne, som skal tages med til Forhandlingsfællesskabet.
 • Kravene fra OAO præsenteres for Forhandlingsfællesskabet, som bliver enige om de endelige krav. Det er de krav, som tages med ind til forhandlingerne med arbejdsgiverne.

Udveksling af krav og overenskomstforhandlinger

 • I december udveksles de endelige krav med arbejdsgiverne, og de officielle overenskomstforhandlinger går i gang. Der skal udveksles krav mellem alle parter for både staten, regionerne og kommunerne fredag d. 15. december.
 • Når forhandlingerne går i gang, forhandles der på tre områder indenfor det offentlige:
  • Staten: Her forhandler CFU med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
  • Det kommunale: Her forhandler Forhandlingsfællesskabet med Kommunernes Landsforening (KL).
  • Det regionale: Her forhandler Forhandlingsfællesskabet med RTLN.

Forhandlingsresultat og urafstemning

 • Hvis det lykkes parterne på hvert område at blive enige om en aftale, er der kutyme for, at der indgås forlig for alle tre områder løbende i februar. Oftest har det været sådan, at staten lander deres forlig som de første. Dernæst plejer kommunerne at lande deres, og regionerne lander til sidst. Der plejer at være en uges tid mellem, at hvert forlig lander.
  I nogle tilfælde kan forhandlingerne blive forlænget, hvis parterne ikke kan nå til enighed, og blive færdiggjort i marts.
 • Derefter kommer der urafstemning, hvor alle medlemmer på områderne skal stemme om deres nye overenskomst.

Konflikt

 • Der kan også ved overenskomstforhandlingerne opstå konflikt. Det kan der ved flere forskellige årsager:
  • Parterne kan ikke blive enige om et forlig
  • Der stemmes nej til forliget

OK24 – staten

Der er indgået et 2-årigt overenskomstforlig på statens område. Læs mere om det her.

OK24 – kommunerne

Der er indgået et 2-årigt overenskomstforlig for offentligt ansatte i kommunerne. Læs mere om det her.

OK24 – regionerne

Der er indgået et 2-årigt overenskomstforlig på det regionale område. Læs mere om det her.

Konfliktstøttemodellen

Få svar på dine spørgsmål om konfliktstøttemodellen her.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.